Kako se računa cena transporta?

0 Comments

Održavanje niskih troškova logistike, uz obezbeđivanje visokih performansi proizvoda, ključno je za profitabilnost bilo koje kompanije. Troškovi logistike obuhvataju sve troškove izvan osnovnih troškova proizvodnje za jedinicu. Vrste logističkih troškova obuhvataju troškove usluga, troškove transporta, troškove zaliha i troškove skladištenja. 

Kompanije se fokusiraju na logistiku jer je merenje logističkih troškova i performansi jako važno za smanjenje troškova i poboljšanje ukupne proizvodnje. 

S druge strane, praćenje troškova transporta jedan je od najvažnijih zadataka svake kompanije koja zavisi od transporta. Ako preduzetnik ili dispečer ne zna koje troškove prevoz stvara, rizikuje da u jednom trenutku neće moći da pokrije sve svoje troškove. A šta se tada dešava? Dolazi do gubitka, koji ni u kom slučaju nije poželjan. Transparentnsot kao i znanje o tome kako se računa cena transporta je od ključnog značaja jer doprinosi minimiziranju rizika. 

Kalkulator troškova transporta kao osnova

Obračun troškova vozila kao osnova za obračun troškova prevoza prati određene standarde, ali zavisi od mnogih nepoznatih parametara, koji u početku omogućavaju samo prognozu. Da li će 40-toner dostići pretpostavljenu godišnju ukupnu kilometražu od 140.000 km, na primer, ostaje nejasno do kraja godine. “Neznanje” daje neizvesnost, koja se svakako mora uzeti u obzir pri određivanju cene.  

U teoriji, kilometraža (€/km) i satnica (€/h) se često koriste u određivanju cene trasnporta. U praksi, međutim, u većini slučajeva se koristi jednostavniji, jednodimenzionalni pristup sa kilometražom (€/km). 

Zbog činjenice da vreme čekanja takođe igra odlučujuću ulogu u analizi troškova transporta, jednodimenzionalni pristup (koji zanemaruje vremensku dimenziju) često dovodi do potcenjivanja troškova za kratke udaljenosti i precenjivanja troškova za velike udaljenosti. Ovo uvek treba uzeti u obzir kada se radi na jednodimenzionalnom pristupu, odnosno, kada se uzima u obzir cena koja je formirana na pristupu €/km.

Ako su cene transportnih troškova vozila izračunate, mogu se odrediti troškovi za narudžbinu. Za ovo, stope troškova kamiona se moraju primeniti na razdaljinu ili vreme transporta, troškovi putarine se moraju uzeti u obzir i na kraju se moraju dodati administrativni troškovi.

Nije tako jednostavno, kao što na prvi pogled deluje, zar ne? 

Da bi bila ekonomski uspešna na dugi rok, kompanija mora da ostvari profit. To znači da transportno preduzeće u proseku treba da ostvari veći prihod od svojih troškova transporta. Svakako da je danas potrebno s vremena na vreme voziti ispod cene da bi se stvorila bar marža doprinosa. Međutim, ovo ne bi trebalo da bude pravilo – nalozi za gubitke moraju biti nadoknađeni unosnim nalozima. Minimalna cena retko treba da bude ispod cene. 

Dakle, u konačnu cenu transporta ulazi sledeće:

  • Broj kamiona, njihove cene, detalji amortizacije i zaostala vrednost
  • Broj kilometara koje svaki kamion pređe godišnje
  • Troškovi vezani za prikolice, vozače, osoblje i gorivo
  • Tipična “prazna” vožnja, u procentima
  • Prosečna marža

Od čega sve zavisi cena transporta? 

Varijabilni troškovi su direktni troškovi povezani sa vožnjom svakog kilometara. Ovi troškovi se povećavaju i smanjuju na osnovu broja kilometara koji se pređu u datom mesecu. 

Na primer, gorivo je promenljivi trošak. Morate da kupite gorivo za svaki kilometar koji pređete. Ako za nedelju dana pređete više kilometara nego obično, troškovi goriva će se proporcionalno povećati. A ako ne pređete nijedan kilometar u datoj nedelji, nećete morati da plaćate gorivo te nedelje.

Primeri varijabilnih troškova uključuju gorivo, obroke, telefon, gume, održavanje i tako dalje.

Na kraju, čisto razmatranje “troškovi transporta plus marža“ za cene je samo približno. Ako pogledate primer Nemačke, ulazne i izlazne cene moraju da se shodno tome razlikuju – optimalno, ali ukupno, pokrivaju troškove i obezbeđuju potrebnu maržu. Tržišna neravnoteža je stoga najveći izazov za određivanje cena transportne kompanije.  

Kada je kompanija General Transport u pitanju, kao i njeno poslovanje, računica zbirnog transporta je veoma jednostavna i računa se po zapremini i težini.

General Transport u voznom parku ima 20 vozila – kombi Furgon (Box) koji može da tovari 5 EuroPaleta i do 1500 kg, dok kombi sa ceradom može da tovari 8 EuroPaleta i do 1500 kg.

Računanje se vrši po tome koliko dužnih metara korisnog tovarnog prostora zauzima pošiljka. Jedna EuroPaleta ima dimenzije 800x1200mm i zauzima otprilike 0,4 dužnih metara.

Vodeći se ovom logikom možemo onda da zaključimo da dve zauzimaju 0,8, tri 1,2 m i tako dalje.  

Ono što je posebno bitno kada je kompanija General Transport u pitanju je to što sa nama sigurno nećete imati neprijatna iznenađenja i iznenadne troškove. U saradnji sa našim timom odlučujete koja je najbolja opcija za vas i vaše poslovanje!

Categories: Međunarodni transport