Koliko Znači Dobar Izbor Vozača Za Kompaniju Koja Se Bavi Transportom Robe

0 Comments

KOLIKO ZNAČI DOBAR IZBOR VOZAČA ZA KOMPANIJU KOJA SE BAVI TRANSPORTOM ROBE

Profesionalni vozači su stručno osposobljene osobe koje upravljaju vozilom namenjenim za prevoz robe i odgovorni su za njenu isporuku kupcu. Postoje vozači koji rade samo u svojoj zemlji, ali i vozači koji mnogo voze u drugim zemljama. Prevoz robe može se odnositi na sve vrste proizvoda, pri čemu se kategorije transporta stoke, transport hrane u svežem ili rashladnom stanju i  transport smrznute robe mogu posmatrati kao prilično posebne grupe.  Da biste postali profesionalni vozač kamiona potrebna Vam je najmanje C vozačka dozvola, često i E, a ponekad je potrebna i posebna obuka vozača. 

Rad vozača se obavlja uglavnom tokom vožnje vozilom, dakle na putu, a za to su potrebni odlični psihofizički uslovi, maksimalna pažnja i kapacitet intervencije u upravljanju nepredviđenim događajima, kao i otpor prema stresu, posebno na rutama na velike udaljenosti. Samozaposleni vozač, kao preduzetnik, takođe mora imati smisla za komercijalno poslovanje, u kombinaciji sa dobrim osećajem za pregovaranje i razvijanjem dobrih međuljudskih odnosa.

Izraz međunarodni vozač obično se odnosi na vozača kamiona sa međunarodnim radnim područjem. Ovi međunarodni vozači obično su odsutni od kuće nekoliko dana, a ponekad čak i nekoliko nedelja zaredom. Putuju sa jednog mesta na drugo i često prenoće u kamionu pored puta ili na posebnim stajalištima gde se takođe može jesti i tuširati.

Osposobljavanje za posao u teretnom saobraćaju

Za posao profesionalnog vozača potrebna je pre svega odgovarajuća vozačka dozvola. Pored nje, potrebna je dodatna obuka koja pokriva brojne teme koje su važne u bavljenju transportom robe:

 • Poznavanje administracija transporta robe. Potrebno je znanje o:

 • Dokumenatima koji prate robu u transportu,
 • Postupcima za proveru i popunjavanje transportnih dokumenata,
 • Elementima logistike,
 • Donošenju odluka o vremenu vožnje,
 • Obuka o  utovaru i istovaru i sl. 
 • Poznavanje saobraćaja. Potrebno je znanje o:

 • Saobraćajnim propisima, 
 • Mapama i kartografiji,
 • Propisima i procedurama u transportu robe,
 • Propisima o transportu i skladištenju opasnih materija, 
 • Pravilnom ponašanju u vožnji,
 • Postupcima za utovar i istovar robe, 
 • Specijalnim operacijama i sl.
 • Poznavanje tehnike i tehnologije. Potrebno je znanje o:

 • Tehničkim karakteristikama vozila,
 • Elementima automobilske mehanike,
 • Opremi točkova vozila,
 • Elektronskim komponentama vozila,
 • Samostalnom rešavanju manjih kvarova na vozilu,
 • Kontroli i održavanju dizel motora, 
 • Opremi koja se koristi na putu i sl.
 • Poznavanje postupaka u hitnim slučajevima. Potrebno je znanje o:

 • Manevrima u hitnim slučajevima,
 • Operativnim postupcima u slučaju saobraćajne nezgode i sl. 

Dobar izbor vozaca

Sposobnost vozača

Skup urođenih i stečenih karakteristika vozača koje su odgovorne za njihovo ponašanje tokom vožnje, kao i za brzo i pravilno rešavanje saobraćajnih situacija, predstavlja njihovu sposobnost.

Sposobnost svakog profesionalnog vozača je individualna i zavisi od niza faktora kao što su njegovo zdravstveno stanje, stanje emocija, starost, znanje i stepen obrazovanja, volja, izoštrenost čula, temperament, refleksi i sl. Svi ovi faktori mogu da utiču na postupke u rešavanju saobračajnih situacija i mogu biti presudne u bezbednosti saobraćaja.

Vozačke sposobnosti delimo na: 

  • Mentalne (sposobnost učenja, pamćenja, ispravnog rasuđivanja, inteligencija, pažnja, budnost i slično), 
  • Psihosomatske (sposobnost vizuelnog primećivanja, brzina i ispravnost reagovanja, brzina i ispravnost pokreta, koordinacija i slično),
 • Senzorne (sposobnost da se čulom vida, mirisa, ravnoteže i sluha, odnosno pomoću čulnih organa, podražava nervni sistem).

One se ogledaju kako u samoj brzini i uspešnosti obuke za ovaj posao, tako i u ovladavanju saobraćajnim situacijama i vremenu reagovanja. Pošto sa godinama starenja dolazi do opadanja sposobnosti vozača, potrebna je češća provera psihofizičkih i zdravstvenih sposobnosti vozača starijih od 65 godina.

Profesionalni vozač, pored samouverenosti treba da ima i odgovorno ponašanje. Treba da poštuje druge učesnike u saobraćaju, da poštuje saobraćajne propise i signalizaciju, propušta pešake i ne dozvoljava sebi da se dovodi do saobraćajnih prekršaja. Kultura u saobraćaju predstavlja veoma važan faktor u međuljudskim odnosima.

Kako kompanije koje se bave transportom vrše izbor profesionalnog vozača?

Kompanijama koje se bave transportom je veoma važno da se uvere da je  vozač u stanju da se stara o:

– preuzimanju naloga za transport; 

– nadziranju operacije utovara i istovara, 

– preuzimanju prateće dokumentacije koja se odnosi na robu koja se prevozi; 

– prevozu robe od mesta utovara do mesta istovara; 

– uređivanju dokumentacije koja prati robu; 

– proveri stanja vozila i obavljanju intervencije održavanja;

– odgovornosti za bezbedno upravljanje svojim vozilom (bilo da je reč o kombiju, kamionu ili zglobnom kamionu);

– planiranju itinerera putovanja i prilagođavanju uslovima u saobraćaju, karakteristikama vozila i vrsti tereta;

– poštovanju pravila kodeksa autoputa;

– garantovanju bezbednosti na putu (tahograf, vreme vožnje, obavezne pauze, rizici u vožnji, transportna kartica, satelitska komunikacija);

– odgovornosti, ličnom moralu, poštenju, savesnosti i marljivosti.

Transportne kompanije itekako znaju kakav je uticaj izbor dobrog i kvalitetnog profesionalnog vozača na kvalitet njihovog poslovanja, kao i na ugled same firme.

Ukoliko ste odgovorni, stručni, tj. posedujete potrebne dokaze o osposobljenosti za profesionalnog vozača, a treba Vam posao, firma „General Transport“ Vas poziva na saradnju.  Možete nas kontaktirati i dogovoriti sastanak. Dobrodošli ste!

Categories: Uncategorized @sr