Međunarodni Transport Umetničkih Dela i Antikviteta

0 Comments

MEĐUNARODNI TRANSPORT UMETNIČKIH DELA I ANTIKVITETA

 

Bez obzira na činjenicu da je sama trgovina ovakvom robom, dovoljno kompleksna, ne treba smetnuti sa uma da je i prevoz umetničkih dela, kao i antikviteta jednako složen. Važno je znati da za međunarodni transport umetničkim delima i antikvitetima postoji posebno zakonodavstvo koje reguliše pošiljke po kategorijama predmeta, prema zemlji porekla i dolaska, kao i neophodne sertifikate.

Ovakva roba se svakodnevno prevozi u muzeje, na sajmove, trgovcima umetninama ili antikvitetima, privatnim kolekcionarima i na  razne aukcije. 

Birokratija je i ovde nezaobilazna, ali tu se posao ne završava. Najteži deo je osigurati robu da tokom transporta ne bude uništena ili oštećena ili ukradena.

Izbor prevoznika je stoga veoma važna komponenta. Profesionalnost, briga i diskrecija su najvažniji.

Transport Umetničkih Dela i Antikviteta

Šta spada u umetnička dela i u antikvitete?

 

Umetnička dela podrazumevaju slike, skulpture i ostale umetničke tvorevine poznatih i nepoznatih autora.

Antikviteti su svi retki predmeti stariji od 50 godina: old-timeri, nameštaj, muzički instrumenti, časovnici, stari novac, posuđe i sve druge starine koje su obeležile neke idrevne periode i stoga imaju istorijsku važnost.

 

Kakve dozvole su potrebne za međunarodni transport umetničkih dela i antikviteta?

 

To pre svega zavisi od vrste predmeta koji se transportuje. U zavisnosti od toga potrebna je neka od sledećih dozvola:

  • Dozvola za privremeni ili trajni izvoz  kulturnih dobara sa teritorije Srbije (izdaje je Ministarstvo kulture Republike Srbije)
  • Dozvola za izvoz iz Vojvodine (izdaje je Pokrajinski sekretarijat za kulturu)
  • Dozvola za iznos predmeta kulturnog, umetničkog i istorijskog značaja (izdaje je Republički zavod za zaštitu spomenika
  • Dozvola za izvoz publikacija (izdaje je Narodna biblioteka Srbije).

 

Kada je u pitanju uvoz umetnina i antikviteta, sprovodi se uobičajena uvozna carinska procedura, u skraćenom ili redovnom postupku.

 

Kako se pakuju umetnine i antikviteti?

 

Kutije i sanduci moraju biti u skladu sa standardima za arhiviranje. Svaki pojedinačni predmet mora biti dobro osiguran iznutra. Materijali koji se koriste (stiropor, plastične folije sa vazdušnim mehurićima, debeli kartoni, tkanine, lepljive trake i sl.) moraju biti pogodni za konzervaciju, a izabrana ambalaža mora odgovarati vrsti predmeta koji se prevozi.

Dalje, ambalaža u skladu sa direktivama evropskog zakonodavstva, uvek mora biti propraćena sertifikatima o autentičnosti i garanciji, dopunjenim fotografskom dokumentacijom.

 

Firma „General transport“ kupcima pruža usluge međunarodnog transporta umetničkih dela i antikviteta. Naše iskustvo vezano za svu potrebnu dokumentaciju Vam stoji na raspolaganju. Moćete zatražiti ponudu ili nas kontaktirati za više informacija.

Categories: Međunarodni transport | Putovanje i Prevoz