Osiguranje Robe u Transportu

0 Comments

Osiguranje robe u Transportu

 

Osiguranje tereta je osmišljeno tako da pruži zaštitu od rizika od gubitka, krađe ili oštećenja. Zaključivanje ugovora Vam omogućava da brzo nadoknadite gubitke povezane sa nepovoljnom situacijom koja nastaje u procesu prevoza, odmah nastavite sa radom distributivne mreže, zaštitite svoje interese i interese Vaših poslovnih partnera. Danas može da se osigura bilo koji teret koji se prevozi bilo kojom vrstom prevoza bilo gde u svetu.

 

Međunarodi transport robe se odvija svakodnevno. Često se koriste usluge prevoznika, a odgovornost prevoznika u ovom slučaju je veoma važan faktor. Pri transportu robe često postoji rizik od neočekivanih finansijskih gubitaka kao posledica oštećenja robe, što može ozbiljno uticati na Vaše poslovanje.

 

Osiguranje ima za cilj zaštitu imovinskih interesa prevoznika u slučaju štete po teret, život, zdravlje ili imovinu trećih lica u procesu obavljanja aktivnosti prevoza robe.

Rizici transporta

 

Bilo koja vrsta robe koja se prevozi bilo kojim prevoznim sredstvom, izložena je gubicima i oštećenjima, zbog višestrukih uzroka, koji se mogu grupisati u sledeće:

 

  • Prirodni događaji: poplave, oluje, klizišta, grad, munje i slično – koji izazivaju propadanje puteva, pruga ili mostova itd.
  • Vatra
  • Nezgode sa vozilom u kome se roba prevozi: sudari, nakrivljenje i prevrtanje.
  • Nezgode sa sredstvima za podizanja robe: neispravno rukovanje dizalicama, padanje pakovanja robe i njihovo razbijanje.
  • Oštećenje robe zbog nepravilne pripreme transporta i neadekvatne ambalaže.
  • Slučajno zagađenje (istim teretom ili drugim supstancama).
  • Nepravilno upravljanje prevozom od strane prevoznika (neuspeh u isporuci robe)
  • Radnja treće strane: krađa, pljačka, zlonamerna radnja trećih lica.
  • Oštećenja uzrokovana temperaturnim varijacijama koja znatno uticu na robu zbog njene prirode (truljenje, fermentacija).

Kriterijumi sagledavanja rizika

 

Osiguravajuća društva imaju različite kriterijume za sagledavanje rizika i obračunavanje premije osiguranja. Pre svega, na njih utiču vrsta robe, vrsta i način transporta, relacija, način pakovanja, odabir rizika od kojih želimo da osiguramo robu i sl. Osiguranje robe u domaćem transportu je jeftinije od osiguranja robe u međunarodnom transportu. Vrlo grubo, premijske stope za osiguranje robe u domaćem transportu se kreću od 0,01%  do 0,065% od vrednosti robe, dok se premijske stope za osiguranje robe u međunarodnom transportu kreću od 0,05%  do 0,135% od vrednosti robe.

 

Koga štiti osiguranje robe u transportu?

Jako je važno shvatiti da su osiguranje robe u transportu i osiguranja odgovornosti prevozioca (CMR) dve potpuno različite vrste osiguranja. 

Osiguranje robe u transportu štiti vlasnika robe od svih ugovorenih rizika, a CMR osiguranje odgovornosti štiti prevozioca, a ne vlasnika robe. U slučaju oštećenja ili gubitka robe, vlasnik mora da dokaže eventualnu neodgovornost prevozioca, kako bi naplatio štetu.

Samo osiguranje robe u transportu počinje od trenutka kada osigurani predmet krene iz početnog skladišta i završava se isporukom robe u skladište kupca.

 

Ko je odgovoran za robu u transportu?

Konvencijom o ugovoru za međunarodni prevoz robe drumom (CMR), posrednici (prevoznici i špediteri) ne nadoknađuju eventualne štete prilikom nepogodnih događaja ili to čine u manjem iznosu.

Prilikom ugovaranja posla, prodavac i kupac određuju tačku prelaza vlasništva robe, usvajanjem INCOTERMS klauzula. Na osnovu toga se određuje ko na delu puta gde se desilo nepogodni događaj snosi troškove, prodavac ili kupac.

 

“General Transport” Vam stoji na raspolaganju i nudi Vam profesionalne usluge konsultacija  u vezi sa osiguranjem Vaše robe u transportu.

Categories: Dokumenti | Međunarodni transport