Razrešavamo nedoumicu – čime se bavi logističar?

0 Comments

Poslovni lanac snabdevanja je sistem uz pomoć kojeg se nabavljaju i transformišu sirovine u robu široke potrošnje. S obzirom na to da nadzor nad ovim sistemom zahteva razmatranje i analizu više složenih faktora, mnoge kompanije angažuju posvećene profesionalce zvane logističari da koordiniraju ovim procesom. 

Vreme je da saznamo čime se zapravo bavi logističar.

Za početak, hajde da vidimo šta je logističar.

Logističar, takođe poznat kao logistički analitičar, je praktičar logistike, koja se odnosi na kretanje robe između tačaka. Ovo kretanje je višestruko i uključuje svaku fazu životnog ciklusa proizvoda, uključujući nabavku i raspodelu sirovina, distribuciju proizvoda i odlaganje resursa.

Logističari rade u gotovo svakoj industriji jer su potrebe za profesionalcima u logistici široke. Neki od najboljih poslodavaca ovih profesionalaca su:

  • Proizvođači
  • Kompanije za transport tereta
  • Vladine agencije
  • Trgovci
  • Korporacije

Čime se bavi logističar?

Logističari analiziraju i nadgledaju lance snabdevanja, usmeravajući aktivnosti kao što su nabavka, transport i skladištenje. Njihove specifične dužnosti mogu se razlikovati u zavisnosti od njihove industrije ili potreba njihovog poslodavca, ali postoje i zajedničke dužnosti logističara.  zajedničke većini logističara su:

Dodeljivanje dobara

Logističari su direktori alokacije, što znači da pomažu u određivanju kretanja zaliha, materijala i proizvoda. Po prijemu resursa, oni iste stavljaju u inventar ili ih distribuiraju odeljenjima kojima su potrebni. Tokom završetka proizvodnje, oni mogu upravljati otpremom i distribucijom gotovog proizvoda. Često je alokacija međuodeljenska aktivnost u kojoj logističar sarađuje sa stručnjacima za resurse ili transport, koji doprinose znanju koje ide ka uređenju efikasnih planova alokacije.

Upravljanje životnim ciklusom proizvoda

Životni ciklus proizvoda odnosi se na vreme u kojem je proizvod dostupan potrošačima. Postoje četiri faze u životnom ciklusu proizvoda: njegov razvoj i uvođenje, njegov rast, njegova zrelost i njegov pad. Upravljanje životnim ciklusom proizvoda, ili PLM, je proces upravljanja kretanjem proizvoda kroz ovu putanju. Pretpostavljate, logističari su odgovorni za sticanje i premeštanje resursa tokom razvoja, odgovorni su za transport proizvoda za prodaju i eventualno odlaganje resursa nakon pada. Cilj i zadatak logističara je da maksimiziraju efikasnost ovih aktivnosti kao i profitabilnost.

Razvijanje i održavanje odnosa sa dobavljačima i klijentima

U lancu snabdevanja, dobavljači su subjekti koji prodaju i obezbeđuju materijale. Logističar uspostavlja odnose sa preduzećima koja proizvode materijale koji su kompaniji potrebni za rad. Na primer, logističar za automobilsku kompaniju bi radio sa dobavljačima kao što su proizvođači metala, proizvođači guma i proizvođači elektronike kako bi osigurali da su delovi potrebni za proizvodnju automobila dostupni.

Klijenti su subjekti koji kupuju robu. Razvijanje i održavanje funkcionalnih poslovnih odnosa sa klijentima osigurava da kompanija može da premesti svoju robu po završetku proizvodnje. U svakom odnosu, klijent ima potrebu za koju se kompanija nada da će zadovoljiti, a logističar pomaže da se prenese sposobnost kompanije da tu potrebu i obezbedi.

Koordinacija transporta

Transport, fizičko kretanje robe sa jednog mesta na drugo, odvija se u celom lancu snabdevanja. Dobavljači transportuju materijal do drugih dobavljača, koji transportuju materijale do proizvođača. Proizvođači zatim transportuju proizvode do prodavaca. Pošto transport igra tako važnu i prodornu ulogu u lancu snabdevanja, važno je osigurati da materijali i roba putuju do svojih odredišta u odgovarajuće vreme. Logističari su odgovorni za koordinaciju svega toga.  Njihov cilj je da imaju dosledno pouzdan transport i isplative opcije, što dovodi do veće profitabilnosti.

Identifikovanje oblasti koje treba poboljšati

Kada analiziraju lanac snabdevanja, logističari se fokusiraju na načine na koje mogu da ga optimizuju za troškove i efikasnost. Na primer, mogli bi da izračunaju idealan broj distributivnih centara koje treba da održavaju za najbrže vreme isporuke i uz najnižu moguću cenu. Oni takođe mogu da osmisle strategije za minimiziranje faktora otpada kao što su prekomerna proizvodnja i vreme čekanja.

Implementacija tehnologije

Tehnologija pomaže logističarima da efikasnije rade svoj posao omogućavajući im da automatizuju određene procese kao i da prate sve bitne detalje. Mnogi logističari koriste logistički softver za obavljanje svojih zadataka koordinacije. Druge uobičajene tehnologije uključuju sistem upravljanja skladištem i sistem upravljanja transportom, odnosno WMS i TMS. WMS pomaže u nadgledanju skladišnih objekata organizacije, a TMS upravlja komponentama koje se odnose na transport i otpremu. Zajedno, oni mogu dovesti do efikasnijeg lanca snabdevanja.

Posao logističara može biti brz i često uključuje veliku hitnost. Iz tog razloga, logističari moraju posedovati određene veštine koje im omogućavaju da obavljaju svoje dužnosti, uključujući:

Prilagodljivost

Prilagodljivost znači da možete lako da prilagodite svoj pristup da biste se prilagodili novoj situaciji i naučili nove metode za rešavanje nepoznatih izazova. Ova veština može biti dragocena za logističara zbog čestih i promenljivih potreba i zahteva unutar različitih aspekata lanca snabdevanja. 

Rešavanje problema

Veštine rešavanja problema su neophodne kada je posao logističara u pitanju. Optimizacija lanca snabdevanja, koordinacija transporta i implementaciju tehnologije – bez ovoga se ne može! 

Organizacija

Organizacija se odnosi na sposobnost da pristupite svom poslu na uredan i mudar način. Jake organizacione veštine su neophodne za obavljanje dužnosti logističara. Ove veštine logističarima omogućavaju da usmeravaju i upravljaju različitim aspektima lanca snabdevanja, uključujući ljude, odeljenja, materijale i rasporede.

Komunikacija

Komunikacija je vitalna u nekoliko aspekat kada je posao logističara u pitanju. Koordinacija transporta zahteva čestu razmenu informacija između brojnih strana, tako da je sposobnost da se detalji razjasne izuzetno važna. Komunikacija je takođe neophodna za održavanje odnosa sa dobavljačima i klijentima. Prijateljske, ali čvrste interakcije omogućavaju drugim stranama u lancu snabdevanja da razumeju potrebe za koje se očekuje da budu zadovoljene.  

General Transport je specijalizovan za usluge drumskog saobraćaja. 

Nudimo Vam paket logističkih usluga, koje vršimo sa sopstvenim ili vozilima naših dugogodišnjih partnera u poslovanju. Ono što nas izdvaja je vrhunska stručnost, visok stepen odgovornosti, kvalitetan vozni park, brzina i kvalitet usluge, pouzdanost u vršenju transporta, kao i dugogodišnje iskustvo.

Sada kada smo vam razjasnili šta je posao logističara, toplo vam preporučujemo da isprobate naše logističke usluge koje su transparentne! Upamtite, General Transport svim svojim klijentima uvek maksimalno izlazi u susret. Ne libite se da nas kontaktirate! Nećete se pokajati.

Categories: Međunarodni transport