Spoljna Trgovina i Međunarodni Transport Robe

0 Comments

Spoljna Trgovina i Međunarodni Transport Robe

 

Spoljna trgovina je trgovina materijalnim sredstvima (robom) i uslugama, koja se, za razliku od unutrašnje, odvija preko granica države. Nastala je iz želje za bogaćenjem i osnaživanjem države kroz što veći izvoz i plasiranje svojih proizvoda u druge zemlje. Istovremeno, javljala se i potreba za proizvodima iz drugih država, što je podrazumevalo njihov uvoz.

Uspešnost određene države na području međunarodne trgovine meri se oblicima ekonomskih i finansijskih tokova među državama koji su izraženi u obliku „platnog bilansa države“.

 

Za razliku od unutrašnje trgovine, spoljna trgovina iziskuje odgovore na sledeća pitanja: 

Međunarodni transport, koji podrazumeva adekvatan izbor transportnih veza i logistiku,

– Problem kursa različitih valuta,

– Više osiguranja,

– Nužnost poznavanja jezika (za poslovanje u Srbiji su najvažniji engleski, nemački i ruski jezik).

 

Svetska trgovinska organizacija (World Trade Organization –  WTO) je jedina međunarodna institucija koja se bavi pravilima trgovine među državama (međunarodni trgovinski sporazumi). Cilj ove organizacije je da pruži pomoć pri spoljnoj trgovini i da uredi međunarodnu trgovinu tako da bude lakša, slobodnija i bez većih ograničenja.

WTO je oformljena 1995. godine, sedište joj je u Ženevi, a glavne aktivnosti ove organizacije su: 

upravljanje trgovinskim sporazumima, 

delovanje u formi foruma za međunarodne pregovore,

pomoć pri uređivanju međunarodnih trgovinskih sporova,

pomoć državama u razvoju na području trgovinske politike (tehnička pomoć i obrazovanje),

saradnja sa drugim međunarodnim organizacijama itd.

 

Međunarodni drumski transport

Osnovni uslov za obavljanje prevoza u drumskom saobraćaju je posedovanje odgovarajućeg voznog parka i vozača, kao i registrovanost u Ministarstvu za infrastrukturu i energetiku. 

Dozvola za međunarodni prevoz je dokument kojim strana zemlja dozvoljava nekom našem prevozniku da na njenoj teritoriji obavlja prevoz.

Obavezne dozvole za vozila

Dozvole koje su neophodne vozilu za ulazak na teritoriju neke države, tj. za vršenje međunarodnog transporta su: 

pojedinačna dozvola te države (za tranzit, dovoz iz Republike Srbije, odvoz u Republiku Srbiju ili prevoz iz te države u neku drugu državu),

CEMT dozvola,

dozvola prevoznika za obavljanje međunarodnog transporta,

dozvola vozača za obavljanje međunarodnog prevoza i dr.     

Broj dozvola se utvrđuje bilateralnim sporazumom dveju zemalja, a dozvole mogu biti besplatne ili sa naknadom.

Obavezan odmor za vozače

U Evropi su minimalna i maksimalna vremena rada i odmora vozača različito definisana. Na  osnovu evropskog sporazuma o radu vozača u drumskom prevozu, definisano je: 

dnevno vreme rada: 8 do 11 sati,

nedeljno vreme rada: 39 do 48 sati,

neprekidno vreme vožnje: 4 do 8 sati (maksimalno produženje: 15 minuta),

dužina odmora: 15 do 45 minuta,

dnevni odmor: uzastopnih 11 do 12 sati.

 Kontrola navedenih vremenskih ograničenja vrši se tahografima.

Obavezna dokumentacija u međunarodnom drumskom transportu robe

Dokumentacija vezana za vozilo: 

saobraćajna dozvola, 

polisa međunarodnog osiguranja,

”zeleni karton“ (samo za zemlje u kojima je obavezan),

potvrda (licenca numerisana nacionalnim brojem) o tehničko-tehnološkim uslovima koje moraju zadovoljavati vozila u međunarodnom transportu,

kartica lica zaduženog za održavanje vozila.

Dokumentacija vezana za vozača:  

putni nalog, 

međunarodna vozačka dozvola odgovarajuće kategorije, 

kartica za upravljanje drumskim vozilom u međunarodnom saobraćaju,

lična karta i pasoš,

vize (samo za zemlje za koje su potrebne),

polisa zdravstvenog osiguranja i dr.

Dokumentacija vezana za pošiljku:

CMR

CEMT,

dozvola za međunarodni transport, 

TIR karnet

ATA karnet

JCI (jedinstvena carinska isprava), 

deklaracija o carinskoj vrednosti, 

faktura i otpremnica,

uverenje o domaćem poreklu robe i dr.

Organizovanje međunarodnog transporta

spoljna trgovina general transport

U skladu sa Vašim potrebama međunarodnog drumskog transporta, “General Transport” je u mogućnosti da Vam pruži sledeće usluge: 

otpremanje robe (špediciju),

organizovanje transporta kopnom, 

zaprimanje grupnih ili pojedinačnih pošiljki,

izdavanje i pribavljanje transportnih dokumenata,

organizovanje transporta robe i 

organizovanje ostalih poslovnih delatnosti vezanih za unutrašnju i spoljnu trgovinu.

Ukoliko imate bilo kakve nedoumice i pitanja u vezi sa spoljnom trgovinom i međunarodnim drumskim transportom, mi Vam stojimo na raspolaganju. Kontaktirajte naš tim i vrlo rado ćemo Vas upoznati sa celokupnim procesom.

Categories: Dokumenti | Međunarodni transport