Transport Robe Hladnjacom

0 Comments

Transport Robe Hladnjačom

 

Transpot robe hladnjacom podrazumeva prevoz kvarljive robe i može se vršiti svim onim vozilima koja ispunjavaju određene uslove koji garantuju sigurnost, svežinu i  ispravnost proizvoda. Takođe moraju ispunjavati i neophodne sanitarne i higijenske standarde.

Proizvodi koji  se u kratkom vremenskom periodu mogu pokvariti mogu se podeliti u sledeće vrste:

– Žive biljke (sadnice i sveže cveće),

– Proizvodi životinjskog porekla (meso, riba, mleko i jaja),

– Voće, povrće i pečurke,

– Smrznuto meso, voće i povrće,

– Mesne prerađevine i masti,

– Sirevi i mlečni proizvodi,

– Lekovi.

U odnosu na zahtevanu temperature prilikom transporta, robu delimo na:

– Duboko zamrznutu (-80ºC),

– Smrznutu (-20ºC),

– Rashlađenu (+2ºC do +10ºC),

– Kontrolisano ambijentalnu (+11ºC do +25ºC).

Pre utovara kvarljivih proizvoda, pošiljalac mora da proveri da li tehničke karakteristike hladnjače odgovaraju temperaturnom režimu. Takođe, veoma je važno da kontejner u koji se smeštaju proizvodi pre transporta mora biti bez čudnih mirisa, čist i čvrst. Proizvodi moraju biti spakovani tako da se prilikom transporta ne sudaraju i ne trljaju i da se tako izbegnu mehanička oštećenja. Treba da su spakovani prema vrstama, sortama i prema stepenu zrelosti.

Konkretno, kod prevoza voća i povrća, treba voditi računa da roba bude prilikom utovara u suvom, čistom i svežem obliku. Ne bi trebalo da budu izloženi insektima. Pokvareno ili prezrelo voće ne može se transportovati zajedno sa normalno zdravim i zrelim voćem.  Moraju se uzeti u obzir spoljašnji temperaturni uslovi. Svako voće i povrće ima svoj temperaturni režim koji dozvoljava njegov transport. Ako se plodovi prevoze zimi, mora se sprečiti njihovo smrzavanje, a ako se prevoze leti, moraju se hladiti.

Samo striktno pridržavanje transportnih pravila obezbediće da proizvodi ostanu kvalitetni i sveži pre nego što se pojave na policama u maloprodaji.

Kod transporta robe hladnjacom režimom se prilikom istovremenog prevoza različitih vrsta proizvoda mora voditi računa i pridržavati se minimalnog vremena pokvarljivosti.

Temperaturni rezim

Prevoz robe hladnjačama mora održavati određene precizne karakteristike kako bi se zagarantovala isporuka u optimalnim uslovima, posebno kada se zna da svaka najmanja transformacija može prouzrokovati promene u prevezenim proizvodima i njihovim prvobitnim karakteristikama. Zato se za prevoz robe pod temperaturnim režimom koriste izotermne prikolice opremljene odgovarajućim mernim instrumentima za praćenje temperature tokom transporta.

Zbog svega navedenog je važno kontaktirati profesionalce, koji mogu da ponude specijalizovane usluge prilagođene vašim stvarnim potrebama i zahtevima.

Hladnjače kojima mi vršimo prevoz opremljene su uređajima za merenje i održavanje željene temperature, kao i pisačima koji beleže podatke o kretanju temperature tokom čitavog transporta (od preuzimanja robe od dobavljača, pa do isporuke krajnjem kupcu ili poslednjoj kariki u lancu trgovine – maloprodaji). Budući da se svi ti podaci beleže, u mogućnosti smo da svojim kupcima dostavljamo izveštaje o konstantosti i ispravnosti temperature tokom prevoza njihove robe.

Sigurnost Vaše robe je od ključne važnosti za nas, zbog čega mi brinemo o obezbeđivanju odgovarajućeg osiguranja za robu koju nam poverite.

Firma „General transport“  pruža sigurnost, profesionalnost i tačnost. Naša stručnost i iskustvo mogu da Vam obezbede adekvatan prevoz Vaših priozvoda hladnjačama koje sadrže potrebnu opremu za kontrolu temperature u realnom vremenu. Mi Vam garantujemo poštovanje „hladnog lanca“ u svakoj fazi transporta. Kontaktirajte nas i uverite se u kvalitet naših usluga.  

Categories: Međunarodni transport | Putovanje i Prevoz