Transport Robe od Vrata do Vrata

0 Comments

Transport Robe od Vrata do Vrata

Međunarodna špedicija i međunarodni transport se, kao i sve privredne grane, kontinuirano razvija. U cilju vršenja što organizovanijih i efikasnijih usluga, osmišljen je i transport robe od vrata do vrata, koji u značajnoj meri olakšava prevoz robe kako izvozniku, tako i uvozniku. 

Šta je prevoz od vrata do vrata?

Transport od vrata do vrata je, kao što i samo ime govori, puna usluga otpreme od trenutka prijema robe od dobavljača do trenutka isporuke primaocu, uključujući i sve neophodne formalnosti. Ova usluga se bavi celokupnim transportnim ciklusom od „vrata“ pošiljaoca do „vrata“ primaoca, tako da ni jedan ni drugi nisu u obavezi da odu čak ni u poštu.

Prevoz od vrata do vrata predstavlja jedan od najtraženijih vidova transporta i može se obavljati bilo kojim načinom prevoza.

„Od vrata do vrata“ često se govori kao o specifičnom obliku prevoza, koji se sastoji od primene celokupne transportne organizacije jednog špeditera. Ovo je ujedno i jedna od najznačajnijih prednosti za kupca koji bira multimodalni prevoz, a koji je zahvaljujući usluzi od vrata do vrata poboljšan.

Ipak, najčešći izbor je drumski (tačnije: kamionski) transport, pre svega zbog veoma povoljnih cena, ali i zbog izgrađenosti mreže drumskih puteva i mogućnosti da se roba isporuči i u velikim gradskim centrima i u zabačenim sredinama. 

Prednosti transporta od vrata do vrata

Prednosti ovakvog vida transporta su brojne. Nabrojaćemo neke od njih:

 • Briga prema robi. 

Šema isporuke robe svodi pretovar robe na minimum. Kretanje tereta uključuje netaknuto kretanje od mesta polaska do odredišta i često je povezano sa jednom transakcijom u kojoj logistička usluga preuzima odgovornost za teret tokom celog putovanja (u retkim slučajevima se dešava privremeno skladištenje tereta na putu).

Za kretanje robe u okviru jedne zemlje, od vrata do vrata obično se odnosi na jedno kretanje tereta u jednom režimu transporta i bez ikakvog privremenog skladišta.

 • Brzina isporuke robe.

Optimizirani prevoz robe od vrata do vrata smanjuje gubljenje vremena na transport i carinjenje. Čitav proces transporta tereta je vrlo efikasan. Špedicija na početku prima robu od kupca, a bavi se i celim procesom utovara. U trenutku kada je reč o međunarodnom prevozu, nakon što stigne na odredište, špediter se bavi i formalnostima vezanim za carinjenje robe.

 • Univerzalnost.

Može da se transportuje bilo koja roba bez obzira na veličinu ili težinu pošiljke.

 • Optimizacija transporta.

Ovde se pre svega misli na optimizaciju u smislu troškova i vremena.

 • Jednostavnost u procesu ugovaranja prevoza.

Kompleksnost ugovaranja saradnje za pošiljaoca u procesu prevoza od vrata do vrata svedena je na minimum.

 • Dostupnost. 

Svakom potencijalnom kupcu ovakva usluga transporta postaje maksimalno dostupna.

 • Optimizacija carinskih troškova.

Optimizacija carinskih troškova omogućava značajno smanjenje troškova carinjenja.

 • Fleksibilnost.

Usluga transporta od vrata do vrata se može organizovati na različite načine i zavisiće od dogovorenog vremena i lokacije preuzimanja. Primanje paketa je omogućeno na željenoj adresi, bilo da je to kod kuće, na radnom mestu ili na nekoj drugoj lokaciji.

 • Sigurnost.

Čitav proces teče glatko i vrlo brzo. Zbog direktnog transporta bez pretovara, znatno se  izbegava krađa ili gubitak robe. Ne treba zaboraviti i obavezno osiguranje robe.

 • Komfornost za poručioca.

Takođe, veoma je pogodan oblik prevoza za samog naručioca, koji ne mora da se bavi formalnostima koje proizilaze iz međunarodnog prevoza. Štaviše, špediter preuzima punu odgovornost za transport.

 • Maksimalna pouzdanost. 

Ova vrsta međunarodnih usluga u stvari uključuje alate za upravljanje i nadgledanje robe od polaska do dolaska, za bezbedan i tačan prevoz. Moguće je dobijanje pravovremenih izveštaja, kao i praćenje robe u realnom vremenu.

 •  Unapred definisani troškovi.

Najveće prednosti ove vrste usluge jesu unapred definisani troškovi i vreme isporuke pošiljke za koje odgovara i garantuje agencija za transport sa kojom ste prethodno dogovorili cenu i potpisali ugovor. 

Kako funkcioniše transport od vrata do vrata?

Transport Robe od Vrata do Vrata

Špediteri izvršavaju naručenu uslugu, ispunjavaju zahteve kupaca, a takođe preuzimaju odgovornost za sve faze kroz koje roba prolazi. U početku špediteri detaljno analiziraju put prevoza robe, kako bi smanjili vreme i troškove isporuke. Svaki kupac se uzima u obzir pojedinačno, a špedicija se prilagođava njegovim potrebama. Zatim se bira odgovarajuće transportno vozilo koje je prilagođeno robi koja se prevozi. 

Firma „General Transport“ kupcima nudi savestan, odgovoran i efikasan transport od vrata do vrata u okviru dogovorenih vremenskih ograničenja. Naše iskustvo vezano za sve tipove transporta pošiljaka u inostranstvo Vam stoji na raspolaganju. Možete zatražiti ponudu ili nas kontaktirati za više informacija i postaviti nam svoja pitanja, a mi ćemo Vam odgovoriti i prevesti Vašu robu maksimalno profesionalno.

Categories: Međunarodni transport