Transport Robe Pri Velikim Letnjim Temperaturama

0 Comments

TRANSPORT ROBE PRI VELIKIM LETNJIM TEMPERATURAMA 

Leto je godišenje doba koje je od presudne važnosti sa preduzeća koja posluju u sektoru transporta robe hladnjačama. Tokom cele letnje sezone ovo tržište postiže veliku produktivnost, koja je posebno naglašena sa porastom temperatura.

Uporedo sa klimatskim promenama, javlja se sve veća potreba za kontrolom nad temperaturom kojoj je izložena kvarljiva roba prilikom njenog transporta. Ali, roba mora da se transportuje uvek, pa i leti. Zato se transport robe pri velikim temperaturama tj način transporta i skladištenja kvarljive robe moraju poboljšavati, kako bi odoleli i najvišim letnjim temperaturama. 

Letnji period, takođe, pogoduje rastu potražnje za svežim, smrznutim i duboko smrznutim proizvodima, zbog čega je neophodno povećati obim transporta.

U skladu sa rokovima isporuke i važećim propisima, prevoznik mora da garantuje kupcu očuvanje termičkih uslova i pridržavanje posebnim pravilima koja se odnose na transport kvarljivih proizvoda.

Pod kvarljivom robom podrazumevamo sve one namirnice koje nisu predviđene za trajno konzerviranje i koje imaju relativno kratak rok trajanja. Drugim rečima, u kvarljivu robu ulazi svaka namirnica ili proizvod čiji se kvalitet može pogoršati usled uticaja spoljašnjih temperaturnih faktora tokom vremena, a naročito tokom letnjih vrućina. Tu prvenstveno spadaju: voće, povrće, mleko i mlečni proizvodi, riba i morski plodovi, ali i cveće, farmaceutski proizvodi i pojedine hemikalije.

Sertifikovani prevoznici moraju da garantuju pouzdan hladni lanac za takvu robu. Pošiljka mora biti u skladu sa zahtevima za skladištenje, što će osigurati zaštitu proizvoda od mikroorganizama i ograničiti procese vlaženja i sazrevanja. 

Značaj rashladnog transporta

Upravljanje robom sa kojom se mora rukovati hladnjačama zahteva, u svakom trenutku, poštovanje protokola funkcionalnih operacija kako bi se izbegao prekid hladnog lanca. Poštovanje svih procedura predviđenih međunarodnim sporazumima o ATP-u na koje su vezane glavne evropske ekonomske sile u stvari odgovara suštinskoj potrebi: sprečiti toplotne šokove koji pogoduju stvaranju mikroorganizama koji mogu promeniti organoleptičke karakteristike svakog proizvoda, utičući na ukupni kvalitet. Svim fazama transporta i skladištenja u kojima je označeno rukovanje kvarljivom robom takođe se upravlja prema diktatima koje nameće HACCP protokol, osmišljen da spreči kontaminaciju i, uopšteno, da pruži dalju garanciju kvaliteta krajnjem potrošaču svakog proizvoda.

Jedan od osnovnih elemenata za transport robe pri velikim temperaturama i hladnog lanca je efikasnost hladnih prostorija opremljenih rashladnim skladištima u kojima se roba skladišti i način na koji se proizvodi transportuju: garantovati savršeno očuvanje hrane u samoj rashladnoj ćeliji, ali i garantovati i efikasnost i ukupnu nepropusnost sistema zaptivki koje je zaptivaju.

Temperaturni režimi prilikom transporta mogu biti:

             – Bitermalne pošiljke (prevoz pošiljaka na dva različita temperaturna režima

             istovremeno 2-8°C/15-25°C)

             – duboko smrznute pošiljke na suvom ledu (-80C)

             – smrznute pošiljke (-20C)

             – rashlađenje pošiljke  (+2C – +8C)

             – kontrolisane ambijentalne pošiljke (+15C – +25C)

Svaka hrana zahteva posebne temperature i uslove za skladištenje i transport: poštovanje ovih parametara je od suštinskog značaja za sprečavanje propadanja smrznutih, duboko smrznutih i svežih proizvoda.

Uslovi koje je potrebno ispuniti za transport nekih od prehrambenih proizvoda su:

Transport voća i povrća – potrebna su frigo vozila (od -18˚C do +10˚C, zavisno od vrste robe.

Transport mesa – ako je meso sveže, najčešći je prevoz u hladnjačama sa kukama (od +1˚C do +6˚C), a ako je smrznuto onda -18˚C i više.

Transport mlečnih proizvoda – potrebne su cisterne i hladnjače, koje imaju mogućnost kontrolisanja temperature.

Transport ribe – ako je sveža ili smrznuta, potrebne su hladnjače, a ako je konzervirana, može da se prevozi i običnim kamionima.

Transport konditorskih proizvoda – npr. hladni lanac (-25˚C do -30˚C) je potreban za prevoz sladoleda, a za prevoz proizvoda od čokolade su dovoljne temperature od +18˚C do +22˚C.

Današnje hladnjače su potpuno kompjuterizovane. Opremljene su hladnim prostorijama u kojima se temperature mogu kontrolisati i podešavati daljinski bez prisiljavanja vozača da ih samostalno obezbeđuje i time usporava tok isporuke.

Transport Robe pri velikim temperaturama

Materijali za pakovanje i održavanje temperature (kontejneri i termalne kutije, suvi led, različite vrste gel pakovanja za sve temperaturne opsege, stacionarni i mobilni frižideri, zamrzivači i grejači), trebalo bi da budu apsolutno adekvatni vrsti robe koja se transportuje. Vrsta i način pakovanja se prilagođava svakoj pošiljci pojedinačno, uzimajući u obzir količinu, zahtevanu temperaturu čuvanja, način i dužinu trajanja transporta i očekivanu spoljnu temperaturu u području izvršenja transporta.

Za transport robe pri velikim temperaturama, posebno hrane, vozila i hladnjače moraju biti besprekorno čisti (oprani, dezinfikovani i provetreni). Proizvodi prehrambene industrije obavezno moraju da se transportuju na paletama za transport hrane koje su tretirane visokim temperaturama (zbog uništavanja štetočina i parazita u drvetu). 

Sa kvarljivom robom se u transportu mora postupati i rukovati sa posebnom pažnjom, kako bi se maksimalno očuvao njen kvalitet.

Vozila za prevoz kvarljive robe mogu se podeliti u sledeće kategorije:

Sa izotermalnom izolacijom. Ova vozila imaju odgovarajuće izolacione zidove,  pod, plafon i vrata što ograničava razmenu spoljašnje i unutrašnje temperature.

Hladnjače bez sopstvene proizvodnje hladnoće. Ova vozila imaju nemehanički izvor hladnoće koji može smanjiti unutrašnju temperaturu i održavati je kada je spoljašnja temperatura u proseku između + 30ºC i – 20ºC.

Hladnjače sa sopstvenom proizvodnjom hladnoće (zamrzivači). Ova vozila imaju sistem hlađenja koji može smanjiti unutrašnju temperaturu i držati je na konstantnoj temperaturi između – 12ºC i – 20ºC.

Firma „General transport“ kupcima nudi konsultacije u vezi sa kvalitetnim prevozom kvarljivih poljoprivrednih proizvoda i smrznute ili sveže hrane, kao i u vezi sa održavanjem hladnog lanca u slučaju međunarodnog prevoza prehrambene robe. Svesni smo koliko je važno imati pravi i adekvatan transport robe pri velikim temperaturama. Naše iskustvo Vam stoji na raspolaganju. Možete nas kontaktirati za više informacija i postaviti nam svoja pitanja, a mi ćemo Vam odgovoriti u najkraćem roku i maksimalno profesionalno.

Categories: Putovanje i Prevoz