Uputstvo Za Slanje Paketa

0 Comments

UPUTSTVO ZA SLANJE PAKETA

Prilikom procesa koji obuhvata slanje pošiljki, neophodno je obratiti pažnju na uputstvo za slanje paketa

Najvažnije nam je da pošiljka stigne na pravu adresu primaoca, pravovremeno i bez oštećenja. Da bi se izbegla eventualna oštećenja sadržaja pošiljke prilikom njenog transporta i da bi primalac bio zadovoljan, neophodno je odgovorno pristupiti pakovanju pošiljke. 

U cilju bržeg i efikasnijeg obavljanja usluge transporta paketa, u daljem tekstu ćemo se pozabaviti  detaljnijim koracima koji se odnose na uputstvo za slanje paketa.

Procena pošiljke

Prvi zadatak je svakako dobro proceniti kakvo bi to pakovanje bilo odgovarajuće za našu pošiljku u odnosu na njenu veličinu, težinu i lomljivost. Zatim treba utvrditi da li postoje neka zakonska pravila vezana za robu koju šaljemo. 

Na primer, opasna roba su supstance koje predstavljaju jedan ili više rizika (zapaljive, korozivne, potencijalno zarazne, toksične, pod pritiskom, eksplozivne). 

Određena opasna roba ne može se poslati putem paketa, jer ljude i životnu sredinu može izložiti opasnostima. To su, na primer, paketi sa radioaktivnim supstancama, eksplozivima ili velikim količinama opasnih materija. 

Na kraju treba proceniti i koliki bi bili okvirni troškovi transporta našeg paketa.

Izbor pakovanja pošiljke

Kako bismo zaštitili pošiljku kada je upitanju zbirni transport, kao i za zaštitu drugih okolnih paketa, od ključnog je značaja izbor vrste pakovanja, a on se vrši na osnovu sledećih faktora:

  • Čvrstina i veličina kutije.

U zavisnosti od veličine i težine pošiljke, potrebno je izabrati dovoljno čvrstu i dimenzijama odgovarajuću kutiju. Nepopunjena pakovanja mogu da se zgužvaju, a prepunjena da popucaju. 

Ovi neželjeni slučajevi se mogu sprečiti izborom kutije prave veličine za sadržaj koji se prevozi.

  • Materijal za pakovanje.

Kvalitet materijala za pakovanje igra veoma važnu ulogu u zaštiti pošiljke tokom prevoza. Ako je sadržaj pošiljke težak ili lomljiv, uvek treba koristiti kutije od talasastog kartona dvostrukog ili trostrukog zida. 

Nastojte da koristite nove kutije, jer već korišćene mogu da budu nepouzdane forme.

Uputstvo Za Slanje Paketa

Pakovanje paketa

Paket treba strpljivo i pažljivo upakovati, a ako šaljete nešto što je lomljivo, potrudite se da ga dobro zaštitite. 

Najbolje je spakovati sve u kartonsku kutiju, vodeći pri tome računa da u njoj oko pošiljke ne ostane praznog prostora, kako pošiljka ne bi “šetala” prilikom transporta i tako oštetila svoja svojstva ili kutiju u kojoj se prevozi. Nije dovoljno sadržaj paketa zalepiti trakom unutar (za njega) prevelike kutije.

Ako se ambalaža ponovo koristi, svi prethodno korišćeni kodovi i oznake treba da se  uklone. Paket treba da je stabilan. 

Za zatvaranje paketa je najbolje koristiti široku lepljivu traku, mada se dobrom pokazala i streč folija. Vodite računa o tome da svi sastavi budu zalepljeni. Izbegavajte vezivanje kutije samo kanapom.

Lomljivi predmeti i staklo treba da budu zapakovani u tvrdoj kutiji, ispunjenoj odgovarajućim zaštitnim materijalom, odnosno obmotani zaštitnim materijalom (folija sa vazduđnim jastučićima i slično) i upakovani u tvrde kartone. Ako se šalje više krhkih komada, moraju biti izolovani jedan od drugog (najbolje kartonskim pregradama unutar kutije). Na pošiljci obavezno treba naznačiti da je njen sadržaj lomljiv.

U slučaju prevoza tečnosti, uverite se da su originalna pakovanja dobro zatvorena (plastične kante, limenke sa bojom, itd). Tečnosti treba da budu zatvorene u potpuno nepromočive posude. 

Svaka posuda se stavlja u specijalno tvrdu kutiju u kojoj se nalazi odgovarajući zaštitni materijal za upijanje tečnosti u slučaju oštećenja posude. Poklopac kutije se čvrsto zatvara tako da ne može da se otvori.

U slučaju da paket ima izbočene delove, potrebno ih je posebno zaštititi, da ne bi oštetili ostale pakete.  

Za pakete koji sadrže lomljive materije, tečnosti, praškove ili topive materije, definisani su posebni propisi u pogledu pakovanja. 

Masne i teško topive materije (maziva, tekući sapun, kreme, smola i slično) moraju biti zatvorene u prvo pakovanje (kutija, platnena vreća ili plastična vreća), a zatim u kutiju od drveta, metala, čvrstog plastičnog materijala ili nekog drugog materijala kako bi se sprečilo isticanje sadržaja.

Razne vrste suvih praškova moraju biti upakovane u posudu (vreću, kutiju od metala, drveta, otpornog plastičnog materijala ili od kartona).

Paket ne treba zatvarati i lepiti pre nego što ga predate. Nadležni u  kurirskoj ili transportnoj službi pre prevoza pošiljke moraju proveriti šta se nalazi unutra.

Slanje paketa

Paket mora biti jasno obeležen nazivom i adresom primaoca i njegovim jasno vidljivim  kontakt podacima. Konfiguracija adrese je podjednako važna kako bi se obavila kvalitetna i pravovremena dostava. 

Podaci o adresi moraju biti tačni i važeći, a njihova čitljivost zagarantovana. Ukoliko je kutija već korišćenja, obavezno treba ukloniti prethodne adresnice ili bar-kodove, da ne bi došlo do zabune i gubljenja paketa.

Ako sadržaj paketa treba da prate određena dokumenta, najbolje je za njih koristiti plastičnu samolepljivu džep kesu, koja treba da stoji sa spoljašnje strane paketa.

Firma „General transport“ kupcima nudi savestan, odgovoran i efikasan međunarodni prevoz paketa u okviru dogovorenih vremenskih ograničenja. 

Naše iskustvo vezano za sve tipove transporta pošiljaka u inostranstvo Vam stoji na raspolaganju. Možete zatražiti ponudu ili nas kontaktirati za više informacija i postaviti nam svoja pitanja, a mi ćemo Vam odgovoriti i prevesti Vašu robu maksimalno profesionalno.

Categories: Putovanje i Prevoz