Uticaj Tehnologije Na Transportni Sistem

0 Comments

UTICAJ TEHNOLOGIJE NA TRANSPORTNI SISTEM

Organizacija savremenog transporta je ključna za globalnu ekonomiju. Danas uvoz i izvoz robe čine oko tri četvrtine bruto društvenog proizvoda planete. Kako bi nam komercijalna vozila (autobusi, automobili, avioni, brodovi i železnica) pomogli da fizički ostanemo u kontaktu jedni s drugima i razmenimo robu i kako bi se transportni sistemi izborili da drže korak sa zahtevima naše globalne, hiperpovezane ekonomije, neophodno je korišćenje savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT).

Autotransportna preduzeća koja se bave organizacijom transportnog procesa sve više koriste savremene informaciono-komunikacione tehnologije kako bi unapredili nivo kvaliteta transportne usluge kao osnovnog proizvoda svog poslovanja. 

Intenzivan razvoj informaciono-komunikacionih tehnologija i tehničko-tehnološka unapređenja transportnih sredstava stvaraju preduslove da autotransportna preduzeća osavremenjuju svoje poslovanje i unapređuju proces transportne usluge. 

Preduzeća korišćenjem savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija sebi povećavaju mogućnost za podizanje nivoa konkurentnosti kako na unutrašnjem tako i na međunarodnom tržištu. 

Šta su inteligentni transportni sistemi?

Internet i veštačka inteligencija omogućavaju novu kategoriju inteligentnih transportnih sistema kopnom, vazduhom, železnicom i morem. Ova rešenja međusobno povezuju vozila, semafore, naplatne rampe i drugu infrastrukturu kako bi izbegli saobraćaj, sprečili nesreće, smanjili emisije i učinili transport efikasnijim. Primeri uključuju upravljanje voznim parkom, inteligentno upravljanje saobraćajem, elektronsku naplatu putarine i širok spektar drugih rešenja za mobilnost.

Inteligentni transportni sistemi nude specifična rešenja za pretvaranje podataka u korisne informacije za njihovu brzu i efikasnu analitiku i upotrebu u realnom vremenu, pomažući u podršci javnoj bezbednosti ili upravljanju tokovima saobraćaja uz rešavanje svih transportnih izazova.

Inteligentni transportni sistemi poboljšavaju bezbednost, upravljanje saobraćajem i ekološke performanse puteva, promovišući ekološku održivost i ekonomski rast.

Koji su ciljevi savremene tehnologije u transportnom sistemu?

Opšti ciljevi upotrebe savremenih inteligentnih transportnih sistema su:

– Lokacija vozila. Pruža informacije o tokovima transporta, lociranju na kartografiji i o prisustvu i vrsti opasnih materija u određenim područjima. 

– Praćenje vozila i procena radnog statusa. Procena položaja i statusa vozila prikupljanjem alarmnih signala kod prekoračenja definisanih pragova u radu vozila.

– Nadgledanje robe. Omogućava procenu stanja specifične robe na osnovu prikupljanja signala nekih karakterističnih veličina (npr. temperature). 

– Bezbednost. Pruža mogućnost prijave opasnih situacija, upozoravanja drugih vozila, traženje blagovremene i odgovarajuće intervencije nadležnih organa i sl.

– Planiranje transporta (rutiranje). Nudi mogućnost usluga planiranja putovanja u odnosu na polaznu tačku, isključujući prevoženje robe kroz saobraćajne čvorove ili neke nepredviđene događaje na samoj ruti.

Šta nudi savremena tehnologija u transportnom sistemu?

– Obradu prenesenih podataka. Vrši homogenizaciju tehnoloških i semantičkih podataka, korisnih za podršku integrisanim uslugama među logističkim operaterima prisutnim na tom području. 

– Konačni bilans putovanja. Omogućava uvid u sve podatke u vezi sa istorijskim misijama radi verifikacije ili rekonstrukcije događaja (verifikacija rute, tačke u kojima su se dogodile  nezgode, procenjeno vreme i vreme parkiranja sa parametrizacijom procenjenih vremena i slično).

– Upravljanje istorijom. Omogućava uvid u svaku razmenu podataka u istoriji kako bi se omogućila analiza bilo kog segmenta transporta.

– Pretpostavljeno obaveštenje o dolasku vozila.  

Cilj podsticanja razvoja tehnologije u transportnom sistemu

 • Poboljšanje kvaliteta usluge kroz širenje saradnje između različitih operatera u logističkom i distributivnom lancu (logistički operateri, drumski prevoznici, špediteri).
 • Smanjivanje ukupnih operativnih troškova. 
 • Smanjivanje uticaja na životnu sredinu.
 • Povećavanje bezbednosti.
 • Olakšavanje kontrole i evidencije rada. 

Transportni sistem

Prednosti sistema upravljanja voznim parkom

Praćenje voznog parka može pomoći u optimizaciji ušteda, upravljivosti i vidljivosti vozila za prevoz robe ili putnika. Najnovija tehnologija nudi prednosti ne samo vozačima i upravnicima voznog parka, već i osiguravajućim društvima, putnicima i oglašivačima:

 • Veće uštede: U zavisnosti od veličine voznog parka, održavanje može vlasnike koštati veoma mnogo novca. Kada se mogu predvideti potrebe održavanja voznog parka, vozila se mogu popraviti ili se može izvršiti zamena njihovih delova pre nego što problemi postanu preskupi. Može se povećati efikasnost rute (time smanjiti troškovi goriva) i optimizirati opterećenje. 
 • Bolja upravljivost: Omogućava bolje nadgledanje vozača i upotrebe vozila. 

Povećana vidljivost i sigurnost imovine: Ugrađena i ivična rešenja pružaju vidljivost u vozilu i oko njega. Video izvori se mogu čuvati po potrebi, na primer, za obuku vozača ili u slučaju nesreće ili sudskog spora. Vozači su takođe svesniji uslova opterećenja tokom putovanja. 

 • Osiguravajuća društva: Kada vozila imaju manje nesreća, osiguravajuća društva plaćaju manju naknadu. Osiguravači takođe mogu da iskoriste telematske podatke kako bi stvorili tačnije izveštaje svojih osiguranika.

Prilikom obavljanja transportnog rada, autotransportna preduzeća najčešće koriste sledeće uređaje:

 • Mobilne komunikacije, 
 • Digitalne tahografe, 

Digitalni tahografi su uređaji koji se ugrađuju u drumska transportna sredstva i služe za automatski ili poluautomatski prikaz zapisa podataka o kretanju transportnih sredstava i ponašanju vozača. 

 • GPS (Global Positioning System),

To je satelitski navigacioni sistem koji konvertuje signal sa satelita prikazujući trenutnu poziciju praćenog transportnog sredstva na zemlji, pređenu kilometražu, vreme i brzinu.

 • GPRS (General Packet Radio Service),

On predstavlja tehnologiju koja omogućava prenos podataka i informacija mobilnom mrežom. 

Firma „General Transport“ podržava i prati inovacije na polju razvoja tehnologije u transportnom sistemu, kako bi stvorila uslove za povećanje efikasnosti u sektoru logistike i kako bi transport robe učinila fluidnijim i sigurnijim. Kontaktirajte nas!

Categories: Uncategorized @sr