Šta je ATA karnet?

0 Comments

Šta je ATA karnet i kako da ga pribavite?

ATA karnet je međunarodni carinski dokument koji se koristi za privremeni uvoz i izvoz, kao i za tranzit robe, tako da ga često nazivaju i pasoš za robu. 

Izdavanje ATA karneta

Izdaje ga Privredna komora Srbije i to na period od 12 meseci. Privredna komora je izdavač, ali je  istovremeno i garant inostranim carinskim organima.

Koliko država je uključeno u sistem ATA karneta?
ATA karnet države potpisnice
Države uključene u sistem ATA karneta

Na osnovu međunarodne „Carinske konvencije o ATA karnetu za privremeni uvoz robe“ od 06.12.1961. godine i „ Istambulske konvencije“ od 26.06.1990. godine u sistem koji koristi ATA karnet uključeno je 77 država, tj. sve zemlje EU i EFTA, kao i razne države srednje i istočne Evrope.

 

Ko može biti nosilac ATA karneta?

Nosilac ATA karneta može biti samo domaće fizičko ili pravno lice. Nosilac može da ovlasti Zastupnika, tj. osobu ili prevoznika koji  će da prati robu na putu.

Kako funkcioniše ATA karnet?

Da bi roba brzo i jednostavno prešla granicu uz pomoć ATA karneta, moraju biti ispunjeni i određeni uslovi, kao što su da roba mora biti uvezena/izvezena u nepromenjenom stanju, da mora biti lako prepoznatljiva, da je roba obuhvaćena realnom vrednošću, itd.

Kako se popunjava ATA karnet?

Popunjavanje ATA karneta rukom nije dozvoljeno. Popunjava se unosom podataka u ONLINE aplikaciju i to na srpskom jeziku. Potreban je detaljan opis robe: količina, vrednost, težina, serijski brojevi, itd. Za prvo putovanje je potrebno uneti podatke za svu postojeću robu navedenu na robnoj listi. Svaki sledeći put može da se putuje sa istim ili manjim spiskom nego što je upisano na zelenim koricama.

Ukoliko zaboravite da prikažete ATA karnet prilikom prelaska granice, budite spremni na plaćanje carine. Svi taloni, od svakog putovanja u trajanju od tih 12 meseci, se vraćaju lično u Privrednu komoru, zajedno sa zelenim koricama.

Kada se najčešće koristi ATA karnet? 

Ovaj set dokumenata se najčešće koristi u sledeće svrhe:

– Uzorci za demonstraciju,

– Profesionalni materijal,

– Izložbe, sajmovi, konferencije.

Vrste robe koje su najčešće zastupljene ATA karnetom su: antikviteti, audio-vizuelni aparati, muzički stubovi, električna i naučna oprema, muzički instrumenti, fotografska oprema, ugostiteljska oprema, poljoprivredne mašine, itd.

ATA karnet se ne izdaje za hranu i piće, kao ni za robu namenjena preradi ili popravci.

Ukoliko imate bilo kakve nedoumice oko dokumentacije, mi Vam možemo pomoći. Kontaktirajte naš tim i vrlo rado ćemo Vas upoznati sa celokupnim procesom i dati Vam najbolji savet kako da zaštitite svoju robu na pravi način.

Categories: Dokumenti | Međunarodni transport