Euro Palete: Logistika Pakovanja

0 Comments

EURO PALETE: Logistika Pakovanja

 

Logistika Pakovanja

Logistika pakovanja je relativno novo istraživačko područje i kod nas i na međunarodnom nivou. Na ambalažu, od jednostavnog pakovanja do naprednijih kontejnera za posebne namene, treba gledati kao na kariku u logističkom lancu. Ona doprinosi da se proizvodi mogu distribuirati uz minimalnu upotrebu resursa od proizvodnje do potrošnje.

Logistika Pakovanja i istraživanje pakovanja ambalaže fokusira se na ambalažu i njen uticaj na logistiku. Područja istraživanja kreću se od primenjenih industrijskih istraživanja do razvoja teorije i metodologije u logistici ambalaže. Trenutno je fokus na tome kako se ambalaža može koristiti za stvaranje dodatne vrednosti i uključuje postupak dizajniranja ambalaže, i kako se može integrisati u proces razvoja proizvoda. Pored toga, istraživanje pokriva ambalažu i životnu sredinu, ulogu ambalaže u rešenjima za e-trgovinu, sisteme sledljivosti i zahteve potrošača za ambalažom. 

Pojam „pakovanje“ može se razumeti kao:

  • Postupak pakovanja proizvoda 

Ovde se misli na skup tehnoloških procesa koji se odnose na kondicioniranje dobara kako bi bili pogodni za:

 – rukovanje u fabrici;

 – prenos do skladišta;

 – transport;

 – upotrebu ili potrošnju od strane krajnjeg kupca. 

  • Objekat koji čini samu ambalažu.

Ovde se misli na predmete (napravljene od materijala različitih vrsta) koji su se koristili za držanje robe kako bi se:

 – olakšalo rukovanje i transport;

 – zaštitila roba tokom čitavog logističkog procesa, od proizvođača do krajnjeg potrošača.

Logistika Pakovanja : Vrste 

Razlikujemo tri različite vrste pakovanja:

  • Primarno pakovanje  – dizajnirano da predstavlja prodajnu jedinicu na prodajnom mestu za potrošača ili krajnjeg korisnika i da zaštiti proizvod. Sadrži informacije o proizvodu i olakšava rukovanje proizvodom i uglavnom je na njemu odštampan bar kod koji ga identifikuje. Za primarno pakovanje se koristi različita ambalaža (kartonska, plastična, staklena i slično) i različiti oblici zaštitne folije.
  • Sekundarno pakovanje – naziva se i višestruko pakovanje i zamišljeno je tako da na prodajnom mestu čini grupu određenog broja prodajnih jedinica bez obzira da li se prodaje kao takva ili služi samo za olakšavanje snabdevanja polica. Može se ukloniti iz proizvoda bez promene njegovih karakteristika i nema svoj bar kod. Za sekundarno pakovanje se koriste razni tipovi streč folija.
  • Tercijarno pakovanje – predstavlja takav dizajniran koji olakšava rukovanje i transport određenog broja prodajnih jedinica (primarnih) ili više ambalaža (sekundarnih) kako bi se izbegla šteta prilikom ovih aktivnosti. Klasični primer tercijarnog pakovanja je paleta. Paletizacija (pakovanje proizvoda na palete) je poslednja faza pre nego što viljuškari izvrše utovar robe u kamione, čime otpočinje faza transporta proizvoda do krajnje destinacije, tj. do kupca. 

Transportno pakovanje je dizajnirano da zaštiti proizvode i unutrašnju ambalažu od uticaja spoljnih faktora i da obezbedi pogodnost rukovanja, transporta, skladištenja i pričvršćivanja na vozilo. Stoga bi trebalo posebno obratiti pažnju na uputstvo za slanje paketa.

Logistika Pakovanja : Ambalaža

Danas su tri stvari bitne da bi bili konkurentni na tržištu: kvalitet proizvoda, brzina i tačnost pružene usluge. Stoga je važno biti u mogućnosti da računate na efikasnu logističku organizaciju i na funkcionalnu vrstu pakovanja proizvoda, sve u cilju ograničavanja troškova.

Logistika Pakovanja uključuje niz aktivnosti, kao što su predviđanje potražnje, korisnička usluga, upravljanje zalihama i druge, koje nužno moraju koegzistirati jedna s drugom, kako bi se sprečilo da se nešto zaglavi. Iz tog razloga, postojala je sve veća potreba da se započne razgovor o „integrisanoj logistici“, odnosno integraciji različitih oblasti logistike, kako bi se umanjili ukupni troškovi aktivnosti, garantujući dobar nivo usluge. U svemu tome, osnovnu ulogu igra ambalaža (npr. uvoz rezervnih delova i slično). Tako je integrisana i Logistika Pakovanja.

Savršena Logistika Pakovanja

Proučavanje logistički efikasne vrste ambalaže postalo je neophodno kako bi se smanjili troškovi koji se odnose na: materijale, postupak pakovanja, transport, povraćaj i lomljenje.

U tom cilju, važno je da preduzeće, pre nego što započne sa stvaranjem ambalaže, izvrši analize koje se uglavnom tiču rizika povezanih sa distribucijom, ocenjujući na taj način sve slabe tačke proizvoda, a vezanih za: krhkost proizvoda; izbor materijala za pakovanje; dizajn sistema pakovanja i ispitivanja transportnosti upakovanog proizvoda.

Palete: vrste i materijali

Paleta (i nosač paleta) je jedna od najčešće korišćenih oprema u skladištu za rukovanje robom, čime se omogućava brzi utovar robe. Trenutno se najčešće proizvodi od drveta, a slede one od plastike i metala. 

Trenutno je drvena paleta nesumnjivo najtraženija. Ova vrsta paleta proizvodi se u različitim veličinama i oblicima. 

Logistika Pakovanja

Europaleta (EPAL): evropski standard

Paleta EPAL rođena je iz potrebe da se stvore standardi za ovu opremu. Ova potreba nastaje zbog potrebe za optimizacijom korišćenog prostora, ali i ubrzavanja rukovanja teretima. Karakteristike evropske palete su robusnost i lakoća rukovanja. Elementi koji karakterišu ovu vrstu paleta su:

Dimenzije Euro palete

EPAL paleta je dimenzija 1.200 k 800 mm, obično je teška oko 25 kg i izdržava opterećenja do 1.500 kg (za statička opterećenja, bez pomeranja palete, može dostići nivo opterećenja do 4.000 kg).

Prednosti Euro palete

EPAL palete su omogućile poboljšanja postupaka transporta i skladištenja zahvaljujući objedinjavanju kriterijuma koji regulišu specifikacije paleta između različitih zemalja Unije. Ovo poboljšanje se pretvorilo u povećanje komercijalnih odnosa na međunarodnom nivou. Prednosti upotrebe Euro paleta su sledeće:

– Europaleta se može koristiti u bilo kom sistemu skladištenja, posebno u automatizovanim skladištima.

– To je paleta koja se može pomerati bez ograničenja, bilo kojim viljuškarom ili alatom za dizanje.

– Dimenzije su standardizovane, što olakšava grupisanje robe.

– Standardizacija dimenzija Euro paleta je omogućila standardizaciju prostora u kamionima (distribucija 33 palete u kamionu) i u pomorskim kontejnerima. 

Prilikom isporuke palete sa robom se predaju klijentu, a vozač kamiona umesto toga utovaruje isti broj praznih paleta. Broj, količinu i kvalitet Euro paleta prati paletni list, koji će ubrzo biti pojednostavljen zahvaljujući digitalizaciji. Ta zamena paleta je zapravo, osnovna ideja EPAL paleta.

Cena Euro paleta lagano fluktuira, raste i opada gotovo redovno iz godine u godinu. 

Priprema robe na paleti je od suštinskog značaja i poželjna je odgovarajuća obuka osoblja u pogledu prevencije i sigurnosti robe koja se transportuje.

Firma „General Transport“ je tokom godina izgradila veliku, ali pre svega stručnu transportnu mrežu, možemo da obezbedimo najbolji prevoz i pouzdanu isporuku Vaše robe po povoljnoj ceni i po evropskim standardima pakovanja. Pobrinućemo se i za Vaš zbirni transport. To radimo svakodnevno, što znači da imamo manje troškova, možemo da garantujemo kratko vreme tranzita i da isporučimo Vašu robu tačno na vreme na visokokvalitetan način. Pozovite nas.

Categories: Uncategorized @sr