Logistika Poslovanja: Značaj

0 Comments

LOGISTIKA POSLOVANJA:  ZNAČAJ

Definicija logistike

Logistika Poslovanja predstavlja skup organizacionih, upravljačkih i strateških aktivnosti u vezi sa zahtevima, projektovanjem i resursima snabdevanja i održavanja u podršci ciljeva, planova i operacija.

Korporativna logistika je element fizičke veze između različitih entiteta i aktera u lancu vrednosti, kao i sila koja upravlja fizičkim tokovima unutar preduzeća. Stoga je glavni cilj smanjiti troškove isporuke gotovih proizvoda kupcima, a istovremeno zadržati ili poboljšati nivo pružene usluge.

Uloga i značaj logistike u istoriji

Termin logistika nastao je u vojsci jer je prvobitno korišćen za opisivanje kretanja ljudi i materijala na bojnim poljima. Njen značaj se naročito povećao u devetnaestom veku, kada se shvatilo da se mnogi ratovi mogu dobiti ili nepovratno izgubiti daleko od bojnog polja. Danas se taj termin koristi za organizaciju kretanja roba i pružanje usluga sa industrijskim i komercijalnim ciljevima.

Logističke aktivnosti apsorbuju ogromne finansijske, materijalne i ljudske resurse i imaju značajan uticaj na konkurentnost preduzeća. Tačnije, efikasna logistika predstavlja ključni faktor uspeha preduzeća, a ljudski i ekonomski resursi koji su posvećeni ovoj delatnosti neprestano se povećavaju.

Od čega se sastoji korporativna logistika

Korporativna logistika je element fizičke veze između različitih entiteta i aktera u lancu vrednosti, kao i sila koja upravlja fizičkim tokovima unutar preduzeća. Stoga je glavni cilj smanjiti troškove isporuke gotovih proizvoda kupcima, a istovremeno zadržati ili poboljšati nivo pružene usluge.

Korporativna logistika se sastoji od nekoliko elemenata:

 • Ulazna Logistika Poslovanja.

Ona se bavi transportom fizičke robe od dobavljača do preduzeća i odgovorna je za osiguravanje određenih i brzih rokova, sigurnost u transportu i optimizaciju tereta i ruta.

 • Unutrašnja logistika i skladišna logistika. 

Odnose se na tokove materijala unutar kompanije i odgovorni su za uredno i efikasno upravljanje zalihama.

 • Odlazna Logistika Poslovanja.

Ona prenosi  stvorenu vrednost do kupaca i odgovorna je za obezbeđivanje brzine i tačnosti, kao i za maksimalnu efikasnost u transportu.

U upravljanju logistikom, upravljanje materijalima i upravljanje distribucijom ne mogu se tretirati odvojeno: potrebno je integrisano upravljanje celokupnim logističkim lancem kako bi se smanjili troškovi i poboljšao nivo korisničke usluge.

Faze organizacije i upravljanja u logistici

U logistici presudnu ulogu igraju:

 1. Priprema osoblja. Mnoge kompanije pružaju obuku i stalno ažuriraju kurseve za logističko osoblje.
 2. Koordinacija između različitih odeljenja preduzeća. Treba da postoji fleksibilna organizacija, u kojoj postoji visok stepen poverenja i dobra razmena informacija. Na polju logistike treba drastično smanjiti formalizaciju i birokratiju i razvijati kreativnost, fleksibilnost i nadasve neophodnu brzinu odgovora u datim situacijama. 
 3. Tehnologija koja se koristi za podršku operaterima.

Značaj logistike poslovanja

Potreba da Logistika Poslovanja pravilno funkcioniše postaje sve veća kako veličina preduzeća raste. Upravljanje logistikom rođeno je upravo iz potrebe da se eliminišu moguće neekonomije. Stoga je neophodno naglasiti važnost ovog elementa u preduzeću.

Logistika i lanac snabdevanja su od suštinske važnosti za obezbeđivanje dostupnosti kvalitetnih sirovina, efikasnih proizvodnih procesa, praćenja robe, kao i transporta i skladištenja gotovih proizvoda. 

Optimizacijom ove usluge, kompanija ističe izvrsno stanje komunikacije i povezanosti između različitih sektora, a takođe postiže i svoj glavni cilj: da troškove distribucije svede na minimum, a istovremeno održi odgovarajući nivo korisničke usluge.

 

Dobra logistička usluga u kompaniji osigurava kupcu dobar odnos između kvaliteta usluge i troškova, osiguravajući dobar nivo zadovoljstva.

Jasno je da ako se logističke operacije izvode korektno i kompetentno tokom svih organizacionih faza, preduzeće će nakon prodaje svoje robe imati samo ogromnu korist. To će rezultirati značajnim prednostima kao što su:

 • Prednosti u pogledu imidža za brend i
 • smanjenje troškova usled manje žalbi i povraćaja.

Tehnološki napredak proizveo je značajne promene i napredak na polju logistike. Ne samo skokovi i granice u IT sektoru, već i upotreba najsavremenijih uređaja po sve pristupačnijim cenama, omogućavaju gotovo besprekornu sledljivost robe. Samo kao primer, satelitski sistemi za praćenje i komunikaciju za nadgledanje robe rade nezavisno od korišćenih prevoznih sredstava i potvrđuju sva kretanja.

Logistika Poslovanja

Logistika u mikro okruženju

Ovako logistiku posmatramo iz perspektive preduzeća. Faktori koji utiču na troškove i važnost logistike unutar firme su:

 • Konkurentska prednost,
 • Lanac vrednosti,
 • Veza između logistike i proizvodnih operacija,
 • Veza između logistike i marketinga,
 • Veza između logistike i usluga,
 • Veza između logistike i nabavke,
 • Veza između logistike i razvoja tehnologije,
 • Veza između logistike i upravljanja ljudskim resursima i
 • Veza između logistike i infrastrukture firme.

Logistika u makro okruženju

Ovaj deo je usredsređen na analizu povezanosti logistike sa privredom ili eksternim okruženjem. To je označeno kao makrodimenzija poslovne logistike. 

Uticaj logistike na nacionalnu ekonomiju se ogleda u sledećem:

 • Dodavanje vrednosti proizvodima: 
 • Korisnost forme (vezuje se za proces proizvodnje), 
 • Korisnost mesta (vezuje se za aktivnost logistike), 
 • Korisnost vremena (takođe se vezuje za aktivnost logistike) i 
 • Korisnost posedovanja (vezuje se za aktivnosti marketinga). 
 • Ekonomski uticaji logistike: 
 • Podstiče ekonomski razvoj i specijalizaciju,
 • Povećava obim i raznovrsnost dobara, 
 • Snižava cene proizvoda i 
 • Povećava vrednost zemljišta.
 • Ekonomski značaj logistike.

Poslednje decenije prošloga veka došlo je do bitnih promena u logistici, a posebno kada je transport i upravljanje zalihama dobara u pitanju. Izuzetno smanjenje troškova unapredilo je efikasnost sistema logistike mnogih kompanija. 

Firma „General Transport“ pruža logističke usluge za bolje upravljanje distribucijom kako na teritoriji Srbije, tako i na teritoriji Evrope. Kontaktirajte nas da biste dobili više informacija o našim uslugama.

Categories: Uncategorized @sr