Saveti Za Organizovanje Međunarodnog Transporta

0 Comments

SAVETI ZA ORGANIZOVANJE MEĐUNARODNOG TRANSPORTA

Spoljna trgovina je trgovina materijalnim sredstvima (robom) i uslugama, koja se, za razliku od unutrašnje, odvija preko granica države. Nastala je iz želje za bogaćenjem i osnaživanjem države kroz što veći izvoz i plasiranje svojih proizvoda u druge zemlje. Istovremeno, javljala se i potreba za proizvodima iz drugih država, što je podrazumevalo njihov uvoz. Domaći privredni subjekti za obavljanje odgovarajuće vrste prevoza u međunarodnom drumskom saobraćaju moraju biti registrovani u Ministarstvu za infrastrukturu i energetiku.  

Uspešnost određene države na području međunarodne trgovine meri se oblicima ekonomskih i finansijskih tokova među državama koji su izraženi u obliku „platnog bilansa države“.

Za razliku od unutrašnje trgovine, u spoljnoj trgovini se javljaju sledeća pitanja: 

 • Međunarodni transport, koji podrazumeva adekvatan izbor transportnih veza i logistiku 
 • Problem kursa različitih valuta, 
 • Više osiguranja, 
 • Nužnost poznavanja jezika (za poslovanje u Srbiji, najvažniji su engleski, nemački, italijanski i ruski jezik) i dr.

Svetska trgovinska organizacija (World Trade Organization – WTO) jedina je međunarodna institucija koja se bavi pravilima trgovine među državama (međunarodni trgovinski sporazumi). Cilj ove organizacije je da pruži pomoć pri spoljnoj trgovini i da uredi međunarodnu trgovinu tako da bude lakša, slobodnija i bez većih ograničenja.

WTO je oformljena 1995. godine, sedište joj je u Ženevi, a glavne aktivnosti ove organizacije su: 

 • upravljanje trgovinskim sporazumima, 
 • delovanje u formi foruma za međunarodne pregovore,
 • pomoć pri uređivanju međunarodnih trgovinskih sporova,
 • pomoć državama u razvoju na području trgovinske politike (tehnička pomoć i obrazovanje),
 • saradnja sa drugim međunarodnim organizacijama itd.

Dokument kojim strana zemlja dozvoljava nekom našem prevozniku da na njenoj teritoriji obavlja prevoz zove se Dozvola za međunarodni prevoz.

Organizovanje međunarodnog transporta se može pokazati složenijim od očekivanog, posebno ako ste taj posao poverili partneru koji Vas ne prati kako biste želeli. Zato se morate osloniti na pouzdanog partnera koji ima sposobnost da pročita tržište i savetuje Vas o najefikasnijim putevima međunarodnog transporta. Usluga po meri je dodatna vrednost od velikog značaja za poslovanje svakog preduzeća.

Iskustvo, tačnost, organizacija i posvećenost pažnje prema svakom detalju bitni su elementi za planiranje međunarodnih pošiljki koje prelaze granice oblika ili težine koje diktira Zakon o putevima.

Za vršenje međunarodnog transporta bitno je najpe uraditi celokupno organizovanje međunarodnog transporta i pripremiti sve što je potrebno za ulazak na teritoriju neke države, posebno što vozilo mora imati nekoliko dozvola, koje su utvrđune bilateralnim sporazumom dveju zemalja:

 • bilateralnu dozvolu, pojedinačnu dozvolu te države (za tranzit, dovoz iz Republike Srbije, odvoz u Republiku Srbiju ili prevoz iz te države u neku drugu državu) 
 • multilateralnu dozvolu – CEMT dozvolu 
 • prevoznika za obavljanje međunarodnog transporta 
 • vozača za obavljanje međunarodnog prevoza
 • i druge dozvole.

Za organizovanje međunarodnog transporta, potrebno je poznavanje:

 • prevoznika na evropskom prostoru,
 • poznavanje koridora,
 • poznavanje lanaca koji se mogu realizovati,
 • poznavanje propisa,
 • poznavanje potrebnih dokumenata,
 • poznavanje organizacije zbirnog prevoza i prevoza posebnih pošiljki,
 • poznavanje zahteva prevoza opasnih materija i sl.

Suštinu organizacije čini komercijalno poslovanje organizovano od strane špeditera. 

Organizovanje međunarodnog transporta

Koraci za organizovanje međunarodnog transporta

Dostavljanje ponude i dispozicije

Izvršilac usluge prvo dostavlja ponudu korisniku usluge. Ponuda treba da sadrži vozarinu, troškove carinskog zastupništva, skladišninu i druge slične izdatke. 

Ako se ponuda prihvati,daje se dispozicija ili nalog za preuzimanje tereta i dalje distribucije. Dispozicija sadrži sve potrebne podatke o teretu i njegovim svojstvima, koji su potrebni za pravilno i blagovremeno izvršavanje datog naloga.

Prijem, prevoz i predaja tereta

Izvršilac je primio pošiljku onda kada je istu preuzeo, odnosno kada je potpisao prijemnicu-otpremnicu. 

Prateće radnje

Tu spadaju: pakovanje, vaganje, kontrola  i carinjenje. 

Osiguranje

Osiguranje predstavlja pružanje ekonomske zaštite od rizika koji ugrožavaju imovinu i lica, a ogleda se kroz naknadu šteta i isplatu osiguranih iznosa pod uslovom da je osigurani rizik nastao u toku transporta. Ono može da bude:

 • Osnovno: pokrivanje polisom uz redovnu premiju za saobraćajne nezgode (sudar, udar, prevrnuće, iskliznuće, itd) bez obzira na krivicu osiguranika, pad ili udar nekog predmeta, požar, eksplozija, udar groma, oluja, grad, snežna lavina, obest trećih lica i sl.
 • Dopunsko: pokrivanje polisom samo u slučaju kada je to posebno ugovoreno i uz dopunsku premiju kao, na primer: curenje, rasipanje, oštećenja lako lomljive robe, pokisnuća i sl.
 • Specijalno: pokrivanje polisom vanredne situacije kao što su ratna dejstva, politički rizici, rizik štrajka i sl.
 • Dopunsko: pokrivanje polisom onoga što nije obuhvaćeno pojmom “rizik”.

Obezbeđenje osnovnih dokumenta koja su neophodna u međunarodnoj trgovini i transportu. 

Obezbeđenja međunarodnih dozvola za vozače i vozila.

Dobijanje i korišćenje CEMT dozvole.

“General Transport” Vam nudi savete u vezi sa organizovanjem međunarodnog transporta, kako bi Vašim međunarodnim pošiljkama doneo najviši nivo efikasnosti, sigurnosti i profitabilnosti. Kontaktirajte nas!

Categories: Međunarodni transport