Šta je EUR 1 Dokument?

0 2 Comments

Šta je EUR 1 Dokument?

Ceo svet je jedan veliki tržišni ekosistem, povezan međunarodnim ugovorima i sporazumima o slobodnoj trgovini. Slobodna trgovina je u velikoj meri olakšana međunarodnim ugovorima i regulativama u koje spada i dokaz o poreklu robe, bolje poznatiji kao EUR 1 dokument.

Kontrolisano poreklo robe koja se uvozi sa sobom nosi obređene benefite za uvoznike zbog carinskih olakšica. Zemlje koje su usvojile ovaj dokument za robnu razmenu sa EU su Albanija, Alžir, Bosna i Hercegovina, Čile, Kolumbija, Egipat, Farska Ostrva, Honduras, Island, Izrael, Jordan, Liban, Lihtenštajn, Makedonija, Meksiko, Crna Gora, Maroko, Nikaragva, Norveška, Panama, Peru, Srbija, Južna Afrika, Švajcarska, Sirija, Tunis, Turska, Ukrajina i Pojas Gaze.  

Dokaz o poreklu robe – šta treba znati?

 

 Dokaz o poreklu robe mora biti podnet zemlji uvoznici u određenom roku od strane zemalja izvoznica i ne sme da bude stariji od 4 meseca. 

Naša zemlja je potpisnica ovog međunarodnih ugovora – ovim sporazumom omogućava se slobodniji protok robe bez obračuna i plaćanja carine. Takođe, u nekim slučajevima carinske stope su u velikoj meri smanjene u slučaju dodatka dokumenta o dokazu porekla robe.

Ovaj dokument se uglavnom dostavlja Carinskoj Upravi i zemlja uvoznica mora da ga dostavi na vreme zemlji izvoznici, radi ostvarivanja povlašćenih carinskih uslova. Ukoliko se dostavi sva potrebna dokumentacija, dokaz o poreklu robe se može videti na izlaznom računu, i to u slučaju ako vrednost robe prelazi 6000 evra. Takođe, EUR 1 obrazac se može otvoriti i na osnovu izjave o poreklu koja se dostavlja sa svom pratećom dokumentacijom. 

Šta ukoliko nema dokaza o poreklu robe? Roba se tada carini po normalnoj tarifi. Preporučljivo je da se EUR 1 čuva do tri godine od izdavanja.

Eur1 Dokument

Vrste porekla robe

Poreklo robe i pravila o poreklu robe se razlikuju. Postoje dve vrste porekla robe: preferencijalno i nepreferencijalno. Ove dve vrste se bitno razlikuju. Kada pričamo o nepreferencijalnom poreklu robe bitno je razlikovati dve velike grupe proizvoda.

Postoje proizvodi u celini proizvedeni u jednoj državi i roba koja je u dovoljnoj meri prerađena u jednoj državi. Kada su u pitanju proizvodi koji su u celini proizvedeni u jednoj državi (ili zajednici država) govorimo uglavnom o primarnim proizvodima, npr. mineralni proizvodi, biljne sirovine i sirovine životinjskog porekla koje su pritom prerađene u finalne proizvode. 

Međutim, kada su u pitanju proizvodi koji su prerađivani na više geografskih lokacija i više država tada se stvari menjaju. Tada se poreklo robe vezuje za državu gde je roba imala svoju finalnu i najbitniju, ekonomski opravdanu obradu. Postoji više načina za utvrđivanje nepreferencijalog porekla robe: kriterijum odbrade, vrednosti i izmena carinske oznake iz Carinske tarife. Ukoliko na carini tako propišu – mora se nekada dostaviti i dodatni dokument o poreklu robe. 

 

EUR 1 ili Izjava na fakturi?

EUR 1 je dokument kojim se označava i dokazuje preferencijalno poreklo robe. Ukratko, robi kojoj se u carinskom postupku daje povoljniji tretman. EUR 1 dokument se popunjava na jednom od jezika na kojima je sporazum potpisan i mora biti u skladu sa svim zakonskim regulativama.

Podnosilac mora biti spreman da u svako doba carinskim organima dostavi svu dokumentaciju vezanu za poreklo robe. Takođe, carinski organi mogu zahtevati i izjavu uvoznika da proizvodi ispunjavaju sve uslove i, ukoliko je to potrebno, čak i prevod dokumenata.

EUR 1 obrazac moraju pratiti i određeni dokumenti kao što su dokazi o postupcima koje je preduzeo izvoznik za dobijanje robe, nabavku materijala i preradu materijala. U ovom slučaju mogu se dostaviti računi da bi sve bilo transparentno.

Umesto EUR 1 dokumenta u nekim slučajevima može se koristiti i Izjava na fakturi. Već smo pominjali iznos od 6000 € – Izjava na fakturi se može koristiti samo ukoliko vrednost robe ne prelazi ovu cifru. Baš kao i EUR 1, tako se i Izjava na fakturi, tj. njena kopija, mora čuvati najmanje 3 godine. 

 

Ukoliko ste i dalje zbunjeni i niste sigurni kako da utvrdite poreklo robe, odaberite najbolju opciju  za sebe – prepustite to profesionalcima. Mi ćemo naći najbolje rešenje, dugo smo u ovom poslu i industriji i možemo Vam dati najbolju procenu. Znamo da dva klijenta nisu ista, kontaktirajte nas i zajedno ćemo naći rešenje.

Categories: Dokumenti | Međunarodni transport

2 thoughts on “Šta je EUR 1 Dokument?”

  1. Poštovani,

    pregovaramo sa partnerom iz Litvanije, kupovinu polovnih teretnih vagona i da ih uvezemo u R. Srbiju, godina proizvodnje vagona je od 1987-1998.g.
    Vagoni su proizvedeni u Rumuniji, a mi bi smo ih uvezli od sadašnjeg vlasnika iz Litvanije.
    Sadašnji vlasnik nije siguran da li može da obezbedi EUR 1 obrasce zbog starosti vagona (raspituju se kod svojih nadležnih organa). Molimo Vas informaciju, da li bi uopšte naša carina i prihvatila EUR 1 obrasce za polovnu robu, praktično stariju od datuma postanka EU, a u svakom slučaju od datuma kada je R. Srbija potpisala Sporazum o pridruživanju?

    Unapred hvala

Comments are closed.