Šta je JCI obrazac?

0 Comments

Šta je JCI obrazac?

 

Jedinstvena carinska isprava (JCI) je propisan obrazac i koristi se kao pisana carinska deklaracija. JCI se podnosi u onolikom broju setova koliko je potrebno za sprovođenje propisa za carinski postupak u koji se roba stavlja. Komplet JCI sastoji se od:
– seta od 8 listova ili
– dvonamenskog seta od 5 listova.

Isprave u carinskom postupku

Obrazac deklaracije može biti dopunjen sa jednim ili više JCI BIS obrazaca podnetih u setu koji sadrži listove potrebne za sprovođenje carinskog postupka.

Za određeni carinski postupak ili kombinacije carinskih postupaka mogu se koristiti delimični setovi JCI i JCI BIS, koji se sastoje od listova potrebnih za sprovođenje odgovarajućeg postupka.

Rubrike, delovi JCI ograničeni crtom i označeni nazivom, brojem ili velikim štampanim slovima, za stavljanje robe u određeni carinski postupak se popunjavaju na način propisan u Pravilniku o obrascima za primenu Carinskog zakona, a šifre koje se upisuju u pojedine rubrike sadržane su u Kodeksu šifara za popunjavanje isprava u carinskom postupku kao i dodatnim pravilima predviđenim drugim propisima. Obrasci JCI BIS se koristi ako se prijavljuje više vrsta roba ili ako se prijavljuje roba svrstana u više od jedne tarifne oznake. JCI BIS obrazac je sastavni deo JCI-a na koji se odnosi.

 

Bitno je napomenuti da nakon plaćanja carinskog računa, preuzimanja robe i dokumentacije, treba detaljno prekontrolisati robu i dokumenta. JCI i ostala dokumenta popunjava špediter i kontrolišu carinski službenici, ali pošto je narednih 5 godina moguća naknadna inspekcijska kontrola, od izuzetne je važnosti da se greške prilikom njihovog popunjavanja ne potkradu.

 

JCI i slanje paketa u inostranstvo

Kod slanja paketa u inostranstvo, u zavisnosti od dalje namene i vrste robe koju želite da pošaljete, razlikuju se carinske procedure, kao i pošte u kojima možete predati takse i dokumenta koja je potrebno priložititi. U zavisnosti od sadržaja i carinske procedure, postoji nekoliko načina da pošaljete paket.
Ukoliko ste pravno lice, u paketu za inostranstvo možete poslati uzorke i reklamni materijal, kao i robu komercijalnog karaktera.

Ukoliko Vašu pošiljku šaljete poštom, u zavisnosti od načina za koji se opredelite da obavite carinski postupak, paket možete predati na nekoliko načina:

– predajom paketa sa „JCI obrascem”, pre carinskog postupka – paketi koji sadrže robu komercijalnog karaktera (roba namenjena daljoj prodaji), predaju se uz „JCI obrazac” radi sprovođenja carinskog postupka, isključivo u poštama carinjenja, u Beogradu, Novom Sadu i Nišu.
– predajom paketa bez JCI obrasca, pre carinskog postupka – svim pravnim licima omogućeno je da, uz posredstvo poštanske špedicije, pakete predaju u svim poštama. Ove pošiljke prati gore navedena dokumentacija za obavljanje carinske procedure u izvozu, u zavisnosti od sadržaja paketa.
– predajom pošiljaka po završenom carinskom postupku – paketi za koje je obavljen carinski postupak, mogu se predati u svim poštama, istog dana po obavljenom postupku, uz „JCI obrazac”.

 

“General Transport” Vam stoji na raspolaganju i ukoliko Vam je potrebna pomoć oko pribavljanja i popunjavanja dokumentacije vezane za poslove špedicije i spoljne trgovine, kao i za dokumenata koji se koriste u carinskom postupku (JCI, JCI-BIS, DCV, SD, EUR, CMR, itd.), brzo i efikasno, a sve u cilju poboljšanja kvaliteta vašeg poslovanja. Kontaktirajte naš tim i vrlo rado ćemo Vas upoznati sa celokupnim procesom!

Categories: Dokumenti | Međunarodni transport