Važnost Uvoza i Izvoza Robe Za Srbiju

0 Comments

VAŽNOST UVOZA I IZVOZA ROBE ZA SRBIJU

 

Šta je to spoljnotrgovinski promet?

 

Spoljnotrgovinsko poslovanje je spoljnotrgovinski promet proizvoda i usluga i obavljanje privrednih delatnosti stranog lica u Republici Srbiji i domaćeg lica u nekoj drugoj državi ili carinskoj teritoriji. Spoljnotrgovinski promet se obavlja na osnovu ugovora zaključenih u skladu sa domaćim propisima i međunarodnim ugovorima.

Čovek je oduvek težio da poboljša svoj životni standard i uslove života i rada, bez obzira u kojoj zemlji živi, pa je zato razvijao trgovinske odnose sa drugim državama. Razvijene zemlje su se tako iz nerazvijenijih snabdevale neophodnim sirovinama i jeftinom radnom snagom, dok su istovremeno obezbeđivale sebi tržište za plasman finalnih proizvoda, tehnologije i kapitala. Zemlje u razvoju su u tim odnosima spoljnotrgovinske razmene videle mogućnost za izvoz (uglavnom sirovina i poluproizvoda), a time i izvor sredstava koji bi im obezbedio brži razvoj. Ova činjenica uveliko pojašnjava i važnost uvoza i izvoza robe za Srbiju.

 

Uticaj spoljne trgovine na nacionalnu privredu

 

Spoljna trgovina ostvaruje značajne funkcije i zadatke u okviru nacionalne privrede. Kroz plasman viškova i uvoz deficitarnih proizvoda, ona značajno menja na bolje i prilagođava strukturu društvenog proizvoda. Na primer, kada je u pitanju uvoz i izvoz robe, naša zemlja uglavnom ima višak proizvedene pšenice i kukuruza, a manjak nafte i gasa. Izvozom pšenice i kukuruza bar delimično je omogućen uvoz nafte i gasa. 

Takođe, zarad sticanja dodatnog profita, učesnici na svetskom tržištu plasiraju proizvode na tržišta gde mogu da ih prodaju po većoj ceni, a potrebna dobra kupuju na tržištima gde za njih moraju manje da plate.

Kod zemalja koje su geografski i saobraćajno povoljno locirane, spoljna trgovina omogućava visoke zarade od tranzita robe i omogućava posredovanje u trgovini između raznih zemalja sveta, čak i bez dodira nacionalne teritorije, kako bi se ostvarila što veća zarada u nacionalnoj valuti i devizama. Takve zemlje su u situaciji da obavljaju i niz tzv. čistih spoljnotrgovinskih usluga u svetskoj privredi, transferu tehnologije i kapitala, i međunarodnoj migraciji radnika. 

Spoljna trgovina tako pozitivno utiče i na privredni i tehnički razvoj u svetu. Zahvaljujući njoj dolazi do prenošenja iskustava i dostignuća iz jedne zemlje u drugu čime se podstiče ekonomski prosperitet čovečanstva u celini.

Uvoz i Izvoz Robe Za Srbiju

Glavni spoljnotrgovinski partneri Srbije

 

Države u koje Republika Srbija najviše izvozi su Italija, Nemačka, Bosna i Hercegovina, Ruska federacija i Rumunija. Pri tome, učešće prvih 5 odseka u izvozu Srbije ima izvoz sledećih proizvoda: elektrićne mašine i aparati, drumska vozila, voće i povrće, obojeni metali i proizvodi od kaučuka.

S druge strane, države iz kojih Republika Srbija najviše uvozi su Nemačka, Italija, Kina, Ruska federacija i Mađarska. Učešće prvih 5 odseka u uvozu Srbije ima uvoz sledećih proizvoda: drumska vozila, nafta i naftni derivati, električne mašine i aparati, industrijske mašine za opštu upotrebu i medicinski i farmaceutski proizvodi.

 

Razmišljate da se bavite uvozom ili izvozom robe za Srbiju?

 

Ukoliko razmišljate da nabavku ili prodaju proširite van granica Srbije, postoje neke osnovne stvari koje treba da znate pre nego što se upustite u realizaciju uvoza ili izvoza.

Faze kroz koje u ovakvim poslovima morate proći su istraživanje tržišta, pregovaranje, ugovaranje posla, isporuka i carinjenje dobara, kao i finansijka transakcija koja prati ovaj spoljnotrgovinski promet.

Naša topla preporuka je da organizaciju same isporuke prepustite špediterskoj firmi. Ovaj vid isporuke je često jeftiniji nego da je u Vašoj sopstvenoj režiji, a da ne pričamo o uštedi Vašeg vremena i energije, koji su Vam itekako potrebni za obavljanje ostalih faza uvoza, odnosno izvoza.

Špediter će preuzeti logistički deo, prevoz i carinjenje, a Vi treba da obavite radnje koje prethode samoj isporuci. Dakle, da pronađete kupca/dobavljača, ugovorite posao i tom prilikom definišete sve bitne elemente.

Takođe, špediter će (uz pomoć knjigovođe) preuzeti i poslove oko pripreme dokumentacije  neophodne u spoljnotrgovinskom prometu, kao što su faktura, lista pakovanja, različite deklaracije, CMR lista i dr.

Mala preduzeća u Srbiji koja u narednom periodu ne budu u stanju da definišu svoje ciljeve i da se brzo prilagode promenama ili integracijama u velike kompanije, biće prinuđena da se gase. 

 

Zaključak

 

Uvoz i obezbeđivanje domaćeg tržišta robom koja se ne proizvodi u zemlji ili se ne proizvodi u dovoljnim količinama je od neprikosnovenog značaja za svaku državu, pa time i Srbiju. Ako je prekomeran, onda uvoz remeti ravnotežu u spoljnotrgovinskom bilansu zemlje.

Problem trenda „izvoza“ stručnog kadra i mladih umova mora što pre da stane. Mladim „mozgovima“ treba pružiti priliku da svoju kreativnost i znanje uzidaju u temelje svoje zemlje, pa da mi budemo ti koji izvoze nove tehnologije i patente.

Spoljnom trgovinom treba rukovoditi pametno i potpuno u skladu sa domaćom privredom. Tako nastaje privredni rast, sticanje nacionalnog bogatstva, veća zaposlenost, stabilnost domaćih cena, kao i pozitivan bilans.

Izvoz i uvoz imaju svoje optimume za svako preduzeće i zemlju u celini i od ogromne su važnosti za razvoj i prosperitet Srbije.

Firma „General transport“ kupcima nudi pomoć prilikom uvoza i izvoza za Srbiju, kao i odgovore na sva Vaša pitanja i nedoumice. Naše iskustvo vezano za svu potrebnu dokumentaciju Vam stoji na raspolaganju. Možete nas kontaktirati, a mi ćemo nastojati da Vam odgovorimo u što je moguće kraćem roku.

Categories: Međunarodni transport